สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสันป่าสัก 36 18 4 6 58
2 วัดเวฬุวัน 32 10 9 5 51
3 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 18 7 2 8 27
4 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 18 7 2 1 27
5 บ้านน้ำแพร่ 15 8 4 4 27
6 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 14 7 3 4 24
7 บ้านปากเหมือง 13 10 3 5 26
8 บ้านปง 12 4 2 4 18
9 วัดพระนอนหนองผึ้ง 12 4 2 1 18
10 ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 11 11 6 8 28
11 บ้านสามหลัง 10 9 4 7 23
12 แม่วินสามัคคี 10 6 2 7 18
13 บ้านห้วยตอง 10 4 5 4 19
14 บ้านร่องน้ำ 9 9 1 3 19
15 วัดบวกครกเหนือ 9 6 0 0 15
16 บ้านตองกาย 9 3 0 0 12
17 ยุวทูตศึกษาพัฒนา 9 1 0 0 10
18 บ้านหัวริน 8 7 2 2 17
19 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8 4 1 2 13
20 บ้านสันผักหวาน 8 2 1 1 11
21 บ้านทรายมูล 8 1 4 2 13
22 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 7 6 8 8 21
23 บ้านเปียง(รัฐบำรุง) 6 9 3 5 18
24 บ้านห้วยส้ม 6 4 1 2 11
25 วัดท่าต้นกวาว 6 3 2 0 11
26 วัดนันทาราม 6 2 0 1 8
27 สันป่าตอง 6 2 0 0 8
28 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 6 0 4 1 10
29 วัดอุเม็ง 6 0 1 1 7
30 บ้านเหล่าเป้า 5 7 2 7 14
31 วัดโรงวัว 5 4 2 3 11
32 วัดวังขามป้อม 5 3 4 1 12
33 วัดมะกับตองหลวง 5 3 3 5 11
34 บ้านหนองตอง 5 3 1 0 9
35 วัดศรีดอนชัย(สารภี) 4 6 6 2 16
36 กรป.กลางอุปถัมภ์ 4 4 1 1 9
37 วัดพญาชมภู 4 4 1 1 9
38 วัดศรีโพธาราม 4 3 1 2 8
39 บ้านกาด(เขมวังส์) 4 2 3 3 9
40 บ้านฟ่อน 4 2 2 2 8
41 บ้านสันทราย(สารภี) 3 5 1 1 9
42 บ้านท้าวบุญเรือง 3 4 3 1 10
43 บ้านดอยหล่อ 3 3 4 0 10
44 บ้านม่วงพี่น้อง 3 3 2 2 8
45 วัดศรีล้อม 3 2 2 1 7
46 วัดจอมทอง 3 2 2 0 7
47 บ้านสันทราย(หางดง) 3 1 1 1 5
48 วัดประชาเกษม 3 1 0 1 4
49 วัดช่างคำ 3 1 0 0 4
50 วชิราลัย 3 0 3 1 6
51 วัดสามหลัง 3 0 1 0 4
52 วัดสองแคว 3 0 0 1 3
53 บ้านใหม่หนองหอย 2 7 2 2 11
54 บ้านป่าตาล 2 6 0 3 8
55 วัดท้องฝาย 2 4 2 0 8
56 บ้านแสนตอ 2 4 0 1 6
57 บ้านหัวข่วง 2 4 0 0 6
58 วัดศรีสว่าง 2 3 6 3 11
59 วัดเทพาราม 2 3 2 0 7
60 บ้านไร่ 2 3 0 1 5
61 บ้านเหล่าป่าฝาง 2 2 3 0 7
62 วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 2 2 1 1 5
63 วิมานทิพย์ 2 2 1 0 5
64 วัดน้ำบ่อหลวง 2 1 1 1 4
65 วัดดอนชื่น 2 1 1 0 4
66 พัฒนวิทย์ศึกษา 2 1 1 0 4
67 วัดแม่สะลาบ 2 1 0 1 3
68 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 2 1 0 0 3
69 วัดกองทราย 2 1 0 0 3
70 วัดบุปผาราม 2 1 0 0 3
71 วัดดงป่างิ้ว 2 0 2 0 4
72 วัดท่าโป่ง 2 0 0 1 2
73 วัดพระเจ้าเหลื้อม 2 0 0 1 2
74 ปัญญาเด่น 2 0 0 0 2
75 วัดคีรีเขต 2 0 0 0 2
76 บ้านใหม่สวรรค์ 1 5 2 1 8
77 วัดศิริชัยนิมิตร 1 5 1 2 7
78 บ้านพันตน 1 4 2 0 7
79 ไตรมิตรวิทยา 1 4 0 1 5
80 วัดท่ากาน 1 3 4 1 8
81 วัดสันดอนมูล 1 3 3 3 7
82 บ้านดงป่าหวาย 1 3 2 1 6
83 วัดช่างกระดาษ 1 3 0 1 4
84 วัดห้วยแก้ว 1 2 1 0 4
85 บ้านหนองเต่า 1 2 0 0 3
86 นันทชาติเกรดสกูล 1 2 0 0 3
87 วัดหนองหลั้ว 1 1 4 0 6
88 บ้านห้วยข้าวลีบ 1 1 2 1 4
89 ลักษณ์พงค์วิทยา 1 1 1 1 3
90 อุ่นไอรักเชียงใหม่ 1 1 1 0 3
91 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1 1 0 2 2
92 บ้านคุณแม่ 1 1 0 0 2
93 บ้านเจริญสามัคคี 1 1 0 0 2
94 วัดหนองครอบ 1 0 1 5 2
95 บ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 1 0 1 1 2
96 บ้านดง 1 0 1 0 2
97 บ้านทุ่งหลวง 1 0 1 0 2
98 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 0 0 1 1
99 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 0 0 0 1
100 พันธสัญญา 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยน้ำขาว 1 0 0 0 1
102 วัดทุ่งศาลา 0 2 1 0 3
103 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 0 1 2 2 3
104 สืบนทีธรรม 0 1 2 0 3
105 เวียงเศรษฐีวิทยา 0 1 0 2 1
106 ชฎาพร 0 1 0 0 1
107 อนุบาลพัฒนชัย 0 1 0 0 1
108 ชุมขนบ้านปากกอง 0 0 1 1 1
109 บ้านใหม่ปางเติม 0 0 1 1 1
110 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 0 0 1 0 1
111 บ้านแม่ขาน 0 0 0 1 0
112 วัดศรีสุพรรณ์ 0 0 0 1 0
รวม 485 324 178 172 1,159