หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 805 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
2 806 2.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
3 807 3.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 808 4.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
5 809 5.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
6 810 6.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
7 811 7.000 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
8 812 8.000 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
9 813 9.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
10 814 10.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 815 11.000 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
12 816 12.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
13 817 13.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
14 818 14.000 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 819 15.000 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
16 820 16.000 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 9

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]