หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 16 35 26
2 002 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 5 8 8
3 124 โรงเรียนชฎาพร 0 0 0
4 004 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 3 6 4
5 005 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 4 14 6
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 30 54 33
7 007 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร 0 0 0
8 014 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 15 28 20
9 018 โรงเรียนบ้านดง 2 4 3
10 017 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 7 17 12
11 019 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 10 19 12
12 020 โรงเรียนบ้านตองกาย 13 32 21
13 021 โรงเรียนบ้านทรายมูล 18 48 20
14 025 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 6 2
15 024 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 36 60 53
16 023 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 14 32 22
17 026 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 35 67 53
18 027 โรงเรียนบ้านปง 23 51 36
19 028 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 35 58 47
20 029 โรงเรียนบ้านป่าตาล 11 16 14
21 031 โรงเรียนบ้านพันตน 7 12 11
22 032 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 37 18
23 033 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 10 14 10
24 036 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 27 44 33
25 038 โรงเรียนบ้านวังศรี 0 0 0
26 039 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 10 17 11
27 040 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 8 22 8
28 041 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 65 138 96
29 042 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 16 24 21
30 043 โรงเรียนบ้านสามหลัง 31 56 36
31 045 โรงเรียนบ้านหนองตอง 10 23 18
32 046 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 9 6
33 051 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 15 27 21
34 052 โรงเรียนบ้านหัวริน 22 45 35
35 047 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 8 24 13
36 048 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 33 85 53
37 049 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 1 1
38 050 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 13 20 15
39 016 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 5 11 7
40 030 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 24 46 34
41 053 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 9 11 10
42 054 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 29 50 39
43 034 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 3 7 4
44 035 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 1 1 1
45 044 โรงเรียนบ้านแสนตอ 7 9 7
46 055 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 2 4 2
47 056 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 9 13 9
48 057 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 14 34 25
49 037 โรงเรียนบ้านไร่ 6 14 8
50 059 โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
51 061 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 5 17 8
52 067 โรงเรียนวัดกองทราย 3 38 10
53 068 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 39 97 58
54 070 โรงเรียนวัดคีรีเขต 2 7 3
55 071 โรงเรียนวัดจอมทอง 7 20 13
56 072 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 5 12 10
57 073 โรงเรียนวัดช่างคำ 4 5 5
58 074 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 4 9 4
59 075 โรงเรียนวัดดอนชื่น 4 10 6
60 076 โรงเรียนวัดตำหนัก 0 0 0
61 081 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 3 11 3
62 078 โรงเรียนวัดท่ากาน 9 15 10
63 079 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 12 49 23
64 080 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 4 6 5
65 077 โรงเรียนวัดท้องฝาย 8 19 9
66 084 โรงเรียนวัดนันทาราม 10 19 11
67 085 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 10 21 12
68 086 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 18 39 27
69 087 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 4 3
70 088 โรงเรียนวัดประชาเกษม 8 32 12
71 089 โรงเรียนวัดพญาชมภู 14 32 21
72 091 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 23 63 34
73 090 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 3 23 5
74 092 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 17 30 24
75 095 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 13 22 17
76 098 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 6 7 7
77 099 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 21 31 27
78 101 โรงเรียนวัดศรีล้อม 8 13 12
79 102 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 14 20 16
80 103 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 1 1
81 100 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 12 18 15
82 104 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 11 24 15
83 105 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
84 106 โรงเรียนวัดสองแคว 6 15 8
85 107 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 11 16 12
86 108 โรงเรียนวัดสามหลัง 4 8 6
87 110 โรงเรียนวัดหนองครอบ 9 20 9
88 111 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 8 14 11
89 112 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 4 6 4
90 113 โรงเรียนวัดอุเม็ง 8 10 9
91 083 โรงเรียนวัดเทพาราม 10 22 14
92 097 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 73 170 101
93 093 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 4 7 6
94 094 โรงเรียนวัดโรงวัว 16 28 20
95 117 โรงเรียนสันป่าตอง 8 28 14
96 116 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 35 80 48
97 115 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1 1 1
98 120 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 11 27 17
99 114 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 3 3 3
100 063 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 29 60 41
101 009 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 7 12 9
102 125 โรงเรียนชฎาพร 1 3 1
103 003 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 15 24 14
104 013 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 3 9 3
105 015 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 2 4 3
106 058 โรงเรียนปัญญาเด่น 2 4 3
107 060 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 4 4 1
108 062 โรงเรียนพันธสัญญา 1 1 1
109 064 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 10 15 11
110 065 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 5 10 4
111 066 โรงเรียนวชิราลัย 7 14 8
112 122 โรงเรียนวิมานทิพย์ 5 5 5
113 118 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 2 2
114 119 โรงเรียนสืบนทีธรรม 3 11 2
115 121 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย 1 1 1
116 126 โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 3 18 8
117 008 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 38 75 44
118 010 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 0 0 0
119 011 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 0 0 0
120 012 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 1 1
รวม 1331 2795 1815
4610

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]