หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 73 38 57.58% 12 18.18% 11 16.67% 5 7.58% 66
2 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 65 36 55.38% 19 29.23% 4 6.15% 6 9.23% 65
3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 35 23 67.65% 8 23.53% 2 5.88% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 39 21 55.26% 7 18.42% 2 5.26% 8 21.05% 38
5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 35 16 50% 8 25% 4 12.5% 4 12.5% 32
6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 35 14 43.75% 10 31.25% 3 9.38% 5 15.63% 32
7 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 30 14 50% 7 25% 3 10.71% 4 14.29% 28
8 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 23 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 27 12 48% 9 36% 1 4% 3 12% 25
10 โรงเรียนบ้านปง 23 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
11 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 38 11 30.56% 11 30.56% 6 16.67% 8 22.22% 36
12 โรงเรียนบ้านสามหลัง 31 11 35.48% 9 29.03% 4 12.9% 7 22.58% 31
13 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 29 11 39.29% 8 28.57% 2 7.14% 7 25% 28
14 โรงเรียนบ้านหัวริน 22 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 33 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 18 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
17 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 29 9 34.62% 8 30.77% 2 7.69% 7 26.92% 26
19 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 36 9 26.47% 7 20.59% 10 29.41% 8 23.53% 34
20 โรงเรียนบ้านตองกาย 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านทรายมูล 18 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนวัดนันทาราม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
25 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 24 6 26.09% 9 39.13% 3 13.04% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนบ้านหนองตอง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 15 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
30 โรงเรียนสันป่าตอง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนวัดประชาเกษม 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 11 6 54.55% 0 0% 4 36.36% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนวัดอุเม็ง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 21 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนวัดพญาชมภู 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนวัดโรงวัว 16 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 16 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนวัดวังขามป้อม 13 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 17 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
40 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนบ้านฟ่อน 13 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนวัดสองแคว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
43 โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 14 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนวัดเทพาราม 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
48 โรงเรียนวัดศรีล้อม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนวัดจอมทอง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดช่างคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวชิราลัย 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนวัดสามหลัง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนวัดท่าโป่ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 14 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 15 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านป่าตาล 11 2 18.18% 6 54.55% 0 0% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนวัดท้องฝาย 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านแสนตอ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 14 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 14
62 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 9 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
64 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนวิมานทิพย์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 8 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 10 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
70 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดดอนชื่น 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนวัดกองทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนปัญญาเด่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดคีรีเขต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 11 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
80 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านพันตน 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 7 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวัดท่ากาน 9 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 11 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
85 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนอุ่นไอรักเชียงใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
93 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดหนองครอบ 9 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 7
95 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง- รัตนาราม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนพันธสัญญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
104 โรงเรียนสืบนทีธรรม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
105 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนชฎาพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนชุมขนบ้านปากกอง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
110 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านแม่ขาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]