หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 805 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
-
2 806 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
-
3 807 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/1
-
13.00-14.30 น.
-
4 808 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/1 21 ก.ย. 2558 09.00-10.30น.
-
5 809 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/3 21 ก.ย. 2558 10.30-12.00 น.
-
6 810 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558 13.00-14.30 น.
-
7 811 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.1/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
8 812 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
-
9 813 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
10 814 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง วิทย์มัธยม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
-
11 815 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 816 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 817 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร 21 ก.ย. 2558
-
14 818 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 819 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/2 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
16 820 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุฉัตร ห้อง ม.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-


หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]