หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 10.00 น.
-
3 789 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.5 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
-
6 790 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ศาลาปฏิบัติธรรม 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
8 791 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
9 792 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
10 793 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
11 794 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
12 795 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
13 796 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
14 797 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
15 798 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 13.00 น.
-
16 799 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง เวทีกลาง 21 ก.ย. 2558 14.00 น.
-
17 800 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้องลูกเสือ 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-


หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]