หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 767 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 768 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/5 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 769 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/3 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 770 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 6/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 771 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ห้อง ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
6 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
7 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 774 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 775 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชืโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง คอมพิวเตอร์ป.4-6 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 776 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง ป.5/4 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
11 777 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 778 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน อาคารเวฬุโรจน์ ห้อง 5/1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]