หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สนามบาสเก็ตบอล 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน รร.วัดเวฬุวัน ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ป.4/3 และ ป.4/4 22 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
6 821 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
7 822 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
8 823 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
9 824 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-
10 825 การประกวดยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ห้อง ศูนย์เพียร์ 21 ก.ย. 2558 09.00 น.
-


หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]