หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง พยาบาล 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 754 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ้อนุบาล2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 755 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง พยาบาล 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 756 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 757 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.3 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
6 758 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
7 759 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล1 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 762 การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง วิชาการ 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 763 การแข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 764 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง อนุบาล1 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
11 765 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.2 21 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 766 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง ห้อง ป.2 22 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]