หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.เชียงใหม่ เขต 4.) วันที่ 21 -22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 2.  751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
3.  789 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 4.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
5.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 6.  790 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
7.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 8.  791 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
9.  792 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 10.  793 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
11.  794 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 12. 795 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3
13. 796 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 14.  797 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
15.  798 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 16.  799 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
17.  800 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

 

หากมีปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 053823222 ต่อ 27 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศ์คำ 089-5625635
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]