เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่สูนน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.66 ทอง 4
5 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.33 ทอง 5
6 บ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
7 บ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านต้นส้าน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5
6 วัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 7
8 รังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านสันต้นเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านห้วยบอน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 10
11 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 11
12 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 12
13 บ้านแม่แมะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 13
14 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 14
15 บ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
16 บ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
17 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
18 บ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
19 บ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
20 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15
21 บ้านสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 21
22 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 22
23 บ้านหนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 23
24 บ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 24
25 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
26 บ้านถ้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
27 บ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
28 บ้านห้วยศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
29 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 5
6 บ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
7 บ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
8 บ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ใจ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5
6 วัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 9
10 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
11 บ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
12 บ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
13 บ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
14 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
15 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
16 บ้านแม่สูนน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
17 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
18 วัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
19 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.33 เงิน 4
5 บ้านห้วยไผ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.50 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านหัวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 5
6 สายอักษร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 5
7 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 7
8 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 8
9 รัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 9
10 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 9
11 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 11
12 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12
13 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12
14 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 12
15 รังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
17 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
18 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
19 บ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
20 เอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
21 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21
22 บ้านอ่าย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21
23 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21
24 บ้านป่าก๊อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 4
5 บ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 5
6 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 7
8 สันติวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 8
9 บ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 9
10 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 10
11 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 11
12 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 11
13 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 11
14 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 11
15 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 15
16 บ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 15
17 บ้านท่ามะแกง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 15
18 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 18
19 ไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 42 เข้าร่วม 19
20 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 20
21 บ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 20
22 บ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
23 บ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ขิ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.16 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.26 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.93 เงิน 5
6 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74.70 เงิน 6
7 บ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71.78 เงิน 7
8 บ้านสันปอธง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68.39 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.09 ทองแดง 9
10 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66.83 ทองแดง 10
11 บ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64.66 ทองแดง 11
12 บ้านสันป่าข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62.33 ทองแดง 12
13 บ้านหล่ายฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 58.68 เข้าร่วม 13
14 วัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 58.51 เข้าร่วม 14
15 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53.57 เข้าร่วม 15
16 บ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 50.13 เข้าร่วม 16
17 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 48.99 เข้าร่วม 17
18 บ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45.92 เข้าร่วม 18
19 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45.34 เข้าร่วม 19
20 แกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 43.31 เข้าร่วม 20
21 บ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 39.75 เข้าร่วม 21
22 บ้านโป่งถืบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 39.18 เข้าร่วม 22
23 บ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 35.97 เข้าร่วม 23
24 บ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 34.72 เข้าร่วม 24
25 บ้านห้วยเฮี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 33.05 เข้าร่วม 25
26 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 32.68 เข้าร่วม 26
27 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 32.32 เข้าร่วม 27
28 รังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 28.27 เข้าร่วม 28
29 บ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 27.06 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 4
5 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 5
6 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านแม่แมะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 8
9 บ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 9
10 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10
11 เวียงผาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 10
12 วัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 12
13 บ้านปางสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 13
14 บ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 13
15 รังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 15
16 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 16
17 บ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 17
18 บ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 58 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 19
20 บ้านออน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 19
21 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 54 เข้าร่วม 19
22 เอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 22
23 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 51 เข้าร่วม 23
24 บ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 48 เข้าร่วม 24
25 บ้านสันปอธง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 25
26 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 25
27 บ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 27
28 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 42 เข้าร่วม 28
29 บ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 4
5 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6
7 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 7
8 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 8
9 บ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 10
11 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 12
13 ไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 55 เข้าร่วม 13
14 วัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 14
15 บ้านป่าก๊อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 15
16 บ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 15
17 บ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 49 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 18
19 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45 เข้าร่วม 19
20 บ้านสันป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 44 เข้าร่วม 20
21 บ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 39 เข้าร่วม 21
22 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 39 เข้าร่วม 21
23 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 23
24 บ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปงตำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5
6 ศีลรวี สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 5
7 บ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 7
8 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 8
9 บ้านแม่งอนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 9
10 บ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 10
11 รังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 10
12 รัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 10
13 บ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13
14 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13
15 บ้านสันปอธง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13
16 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 13
17 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 17
18 ม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 18
19 บ้านออน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 19
20 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 20
21 บ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 20
22 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 20
23 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 57 เข้าร่วม 23
24 บ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 24
25 บ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 47 เข้าร่วม 25
26 บ้านหนองตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 26
27 บ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 18 เข้าร่วม 27
28 บ้านแม่นะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
29 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านปางสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 7
8 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 8
9 บ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 9
10 บ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 10
11 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11
12 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านออน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 8
9 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 4
5 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 5
6 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 6
7 บ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
8 บ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
9 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าก๊อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4
5 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านสันป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 8
9 ชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 4
5 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -
6 บ้านห้วยบอน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน