สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 34 16 7 2 57
2 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 18 14 3 2 35
3 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 18 10 3 1 31
4 บ้านเปียงหลวง 16 12 5 2 33
5 ชุมชนบ้านเมืองงาย 16 10 5 7 31
6 บ้านโป่งนก 16 6 2 1 24
7 บ้านสันต้นหมื้อ 16 2 1 1 19
8 บ้านม่อนปิ่น 15 6 0 1 21
9 วัดนันทาราม 14 6 5 1 25
10 บ้านม่วงชุม 13 4 3 0 20
11 บ้านเวียงหวาย 13 0 0 0 13
12 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 12 9 3 1 24
13 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 12 4 2 0 18
14 รังษีวิทยา 11 7 3 2 21
15 บ้านปางปอย 11 7 0 0 18
16 บ้านอรุโณทัย 11 2 0 0 13
17 ราชประชานุเคราะห์ 30 10 7 5 0 22
18 ชุมชนบ้านคาย 10 5 5 2 20
19 บ้านต้นผึ้ง 10 4 4 4 18
20 บ้านทุ่งหลุก 10 1 1 0 12
21 บ้านสันทรายคองน้อย 10 1 1 0 12
22 บ้านเหมืองแร่ 10 0 0 0 10
23 บ้านเชียงดาว 9 9 2 3 20
24 บ้านทุ่งข้าวพวง 9 8 4 3 21
25 บ้านปางต้นเดื่อ 9 6 3 0 18
26 บ้านแม่ข่า 9 5 6 4 20
27 นามน 9 5 1 1 15
28 บ้านห้วยงูกลาง 9 4 2 0 15
29 ไทยรัฐวิทยา 12 9 2 1 2 12
30 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 9 1 0 1 10
31 บ้านแม่กอนใน 8 5 1 0 14
32 บ้านปางมะเยา 8 3 1 0 12
33 บ้านเมืองนะ 8 3 0 0 11
34 บ้านสุขฤทัย 8 1 2 0 11
35 บ้านหนองเขียว 7 5 1 3 13
36 บ้านป่าแดง 7 5 1 1 13
37 บ้านจอง 7 3 0 0 10
38 บ้านหนองขี้นกยาง 7 2 1 0 10
39 บ้านขอบด้ง 7 1 1 0 9
40 วัดป่าแดง 6 9 3 1 18
41 บ้านปางสัก 6 5 5 1 16
42 บ้านสันต้นดู่ 6 5 2 0 13
43 บ้านกองลม 6 4 1 3 11
44 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 6 4 1 0 11
45 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 6 3 1 0 10
46 บ้านแม่นะ 5 4 4 1 13
47 บ้านท่ามะแกง 5 4 4 1 13
48 แกน้อยศึกษา 5 4 3 2 12
49 บ้านดง 5 3 2 0 10
50 บ้านลาน 5 3 1 0 9
51 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 3 0 0 8
52 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 5 2 3 0 10
53 บ้านศรีดอนชัย 5 2 1 2 8
54 รัตนาเอื้อวิทยา 5 2 1 0 8
55 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 5 1 3 1 9
56 เอื้อวิทยา 4 4 2 1 10
57 บ้านถ้ำตับเตา 4 3 3 0 10
58 สันติวนา 4 3 2 1 9
59 บ้านใหม่หนองบัว 4 3 1 2 8
60 บ้านปงตำ 4 2 2 4 8
61 บ้านหนองยาว 4 2 0 2 6
62 บ้านนาหวาย 4 2 0 0 6
63 บ้านป่าก๊อ 4 1 2 1 7
64 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 1 0 0 5
65 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 0 0 0 4
66 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 10 1 0 14
67 บ้านห้วยคอกหมู 3 6 2 1 11
68 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 3 4 2 0 9
69 บ้านเมืองคอง 3 3 4 1 10
70 บ้านแม่สูนน้อย 3 3 1 1 7
71 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 3 3 1 0 7
72 บ้านห้วยไผ่ 3 2 3 0 8
73 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 3 2 1 1 6
74 ม่วงป๊อก 3 2 1 1 6
75 บ้านหนองตุ้ม 3 1 1 1 5
76 วัดอรัญวาสี 3 1 0 0 4
77 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 0 1 1 4
78 บ้านต้นโชค 3 0 1 0 4
79 บ้านแม่คะ 3 0 0 0 3
80 บ้านโป่งไฮ 3 0 0 0 3
81 บ้านอ่าย 2 9 2 0 13
82 บ้านสันป่าแดง 2 6 2 1 10
83 วัดจอมคีรี 2 3 3 0 8
84 บ้านวังมะริว 2 3 2 1 7
85 บ้านยาง 2 3 1 0 6
86 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 2 2 4 0 8
87 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 2 2 1 0 5
88 บ้านโละ 2 2 1 0 5
89 บ้านห้วยป่าซาง 2 2 0 0 4
90 วัดศรีบุญเรือง 2 1 5 3 8
91 บ้านแม่สาว 2 1 2 0 5
92 บ้านหัวฝาย 2 1 0 1 3
93 บ้านแม่ขิ 2 1 0 0 3
94 บ้านสันป่าข่า 2 0 1 1 3
95 ศีลรวี 2 0 1 1 3
96 วัดห้วยน้ำเย็น 2 0 1 0 3
97 บ้านแม่ใจ 2 0 0 0 2
98 โครงการหลวงแกน้อย 2 0 0 0 2
99 บ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 2 0 0 0 2
100 บ้านสันต้นเปา 1 3 0 0 4
101 บ้านแม่งอนกลาง 1 3 0 0 4
102 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 3 1 6
103 บ้านแม่อ้อใน 1 2 2 0 5
104 บ้านถ้ำ 1 2 1 0 4
105 บ้านแม่ทะลบ 1 2 0 2 3
106 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 1 2 0 1 3
107 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 2 0 0 3
108 วัดบ้านท่า 1 1 2 1 4
109 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 1 2 0 4
110 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 1 1 0 3
111 วิรุณเทพ 1 1 1 0 3
112 บ้านหัวนา 1 1 0 1 2
113 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 1 0 1 2
114 บ้านหล่ายฝาง 1 1 0 1 2
115 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 1 1 0 0 2
116 บ้านปางแดง 1 1 0 0 2
117 บ้านสินชัย 1 1 0 0 2
118 สายอักษร 1 1 0 0 2
119 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 2 0 3
120 บ้านออน 1 0 1 1 2
121 เวียงผาพัฒนา 1 0 1 0 2
122 บ้านต้นส้าน 1 0 1 0 2
123 บ้านเวียงแหง 1 0 1 0 2
124 บ้านสันม่วง 1 0 0 0 1
125 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 0 1
126 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 0 0 0 1
127 บ้านดอน 1 0 0 0 1
128 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
129 บ้านปางเฟือง 1 0 0 0 1
130 บ้านแม่แมะ 0 6 2 1 8
131 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 3 0 0 3
132 บ้านหนองบัว 0 2 3 0 5
133 บ้านดงป่าลัน 0 2 1 0 3
134 บ้านป่าบง 0 2 0 0 2
135 บ้านห้วยบอน 0 2 0 0 2
136 บ้านแม่ป๋าม 0 2 0 0 2
137 บ้านสันทราย 0 1 1 0 2
138 เทศบาลเวียงฝาง 0 1 1 0 2
139 บ้านสันป่าเหียว 0 1 0 1 1
140 บ้านปง 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 0 1
142 ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 1 0 0 1
143 บ้านดอนชัย 0 1 0 0 1
144 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 0 0 1
145 บ้านผาแดง 0 1 0 0 1
146 บ้านรินหลวง 0 1 0 0 1
147 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 0 1
148 บ้านสันปอธง 0 0 2 1 2
149 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยปู 0 0 1 0 1
151 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 1 0
152 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 1 0
153 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 1 0
154 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 0
รวม 684 412 207 99 1,303