สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 10 6 9 25 34 16 7 2 57
2 ไทยรัฐวิทยา 12 8 0 0 8 9 2 1 2 12
3 บ้านม่อนปิ่น 7 2 5 14 15 6 0 1 21
4 บ้านขอบด้ง 6 1 0 7 7 1 1 0 9
5 บ้านโป่งนก 5 3 3 11 16 6 2 1 24
6 บ้านเหมืองแร่ 5 3 2 10 10 0 0 0 10
7 บ้านสันต้นหมื้อ 5 1 1 7 16 2 1 1 19
8 บ้านเวียงหวาย 4 4 0 8 13 0 0 0 13
9 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 3 1 8 12 4 2 0 18
10 ราชประชานุเคราะห์ 30 4 3 1 8 10 7 5 0 22
11 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 3 6 3 12 18 10 3 1 31
12 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 3 3 3 9 18 14 3 2 35
13 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 3 3 1 7 12 9 3 1 24
14 ชุมชนบ้านเมืองงาย 3 2 3 8 16 10 5 7 31
15 วัดนันทาราม 3 1 4 8 14 6 5 1 25
16 บ้านป่าแดง 3 1 2 6 7 5 1 1 13
17 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 3 1 1 5 5 3 0 0 8
18 รัตนาเอื้อวิทยา 3 1 1 5 5 2 1 0 8
19 บ้านปางปอย 2 4 1 7 11 7 0 0 18
20 บ้านต้นผึ้ง 2 4 1 7 10 4 4 4 18
21 บ้านม่วงชุม 2 3 4 9 13 4 3 0 20
22 บ้านเปียงหลวง 2 3 2 7 16 12 5 2 33
23 บ้านอรุโณทัย 2 3 0 5 11 2 0 0 13
24 บ้านป่าก๊อ 2 2 0 4 4 1 2 1 7
25 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 1 1 4 6 3 1 0 10
26 บ้านลาน 2 1 1 4 5 3 1 0 9
27 บ้านถ้ำตับเตา 2 1 0 3 4 3 3 0 10
28 บ้านนาหวาย 2 1 0 3 4 2 0 0 6
29 บ้านทุ่งหลุก 2 0 4 6 10 1 1 0 12
30 รังษีวิทยา 2 0 3 5 11 7 3 2 21
31 บ้านสันทรายคองน้อย 2 0 3 5 10 1 1 0 12
32 นามน 2 0 1 3 9 5 1 1 15
33 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1 4 0 5 9 1 0 1 10
34 ชุมชนบ้านคาย 1 3 2 6 10 5 5 2 20
35 บ้านห้วยงูกลาง 1 3 0 4 9 4 2 0 15
36 บ้านดง 1 2 1 4 5 3 2 0 10
37 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1 2 1 4 5 2 3 0 10
38 บ้านเมืองนะ 1 2 0 3 8 3 0 0 11
39 บ้านปางต้นเดื่อ 1 1 2 4 9 6 3 0 18
40 บ้านแม่กอนใน 1 1 1 3 8 5 1 0 14
41 บ้านหนองเขียว 1 1 1 3 7 5 1 3 13
42 บ้านศรีดอนชัย 1 1 1 3 5 2 1 2 8
43 บ้านกองลม 1 1 0 2 6 4 1 3 11
44 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 1 0 2 3 10 1 0 14
45 บ้านห้วยคอกหมู 1 1 0 2 3 6 2 1 11
46 วัดอรัญวาสี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
47 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 1 1 0 2 2 2 4 0 8
48 บ้านแม่ขิ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
49 วัดป่าแดง 1 0 3 4 6 9 3 1 18
50 บ้านจอง 1 0 1 2 7 3 0 0 10
51 บ้านแม่นะ 1 0 1 2 5 4 4 1 13
52 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 1 0 1 2 3 3 1 0 7
53 บ้านวังมะริว 1 0 1 2 2 3 2 1 7
54 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3
55 บ้านแม่ข่า 1 0 0 1 9 5 6 4 20
56 บ้านหนองยาว 1 0 0 1 4 2 0 2 6
57 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 3 3 1 1 7
58 บ้านต้นโชค 1 0 0 1 3 0 1 0 4
59 บ้านยาง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
60 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
61 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
62 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านทุ่งข้าวพวง 0 3 0 3 9 8 4 3 21
66 บ้านหนองขี้นกยาง 0 2 1 3 7 2 1 0 10
67 สันติวนา 0 2 1 3 4 3 2 1 9
68 บ้านปางมะเยา 0 2 0 2 8 3 1 0 12
69 บ้านปางสัก 0 2 0 2 6 5 5 1 16
70 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 2 0 2 2 2 1 0 5
71 บ้านสุขฤทัย 0 1 1 2 8 1 2 0 11
72 บ้านสันต้นดู่ 0 1 1 2 6 5 2 0 13
73 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 1 1 2 6 4 1 0 11
74 แกน้อยศึกษา 0 1 1 2 5 4 3 2 12
75 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
76 บ้านห้วยป่าซาง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
77 บ้านท่ามะแกง 0 1 0 1 5 4 4 1 13
78 บ้านปงตำ 0 1 0 1 4 2 2 4 8
79 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 1 0 1 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองตุ้ม 0 1 0 1 3 1 1 1 5
81 บ้านแม่คะ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านอ่าย 0 1 0 1 2 9 2 0 13
83 บ้านสันป่าแดง 0 1 0 1 2 6 2 1 10
84 บ้านแม่สาว 0 1 0 1 2 1 2 0 5
85 บ้านสันป่าข่า 0 1 0 1 2 0 1 1 3
86 บ้านแม่ทะลบ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
87 วิรุณเทพ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านหัวนา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
89 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
90 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 1 0 1 1 0 2 0 3
91 เวียงผาพัฒนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
92 บ้านเชียงดาว 0 0 2 2 9 9 2 3 20
93 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 2 2 2 0 1 0 3
94 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 4 4 2 1 10
95 บ้านเมืองคอง 0 0 1 1 3 3 4 1 10
96 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 1 1 3 2 1 1 6
97 บ้านโป่งไฮ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
98 วัดจอมคีรี 0 0 1 1 2 3 3 0 8
99 บ้านแม่ใจ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
101 บ้านแม่อ้อใน 0 0 1 1 1 2 2 0 5
102 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
103 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 0 0 0 0 5 1 3 1 9
105 บ้านใหม่หนองบัว 0 0 0 0 4 3 1 2 8
106 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 0 0 0 3 4 2 0 9
107 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
108 ม่วงป๊อก 0 0 0 0 3 2 1 1 6
109 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 0 1 1 4
110 บ้านโละ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
111 วัดศรีบุญเรือง 0 0 0 0 2 1 5 3 8
112 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
113 ศีลรวี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
114 บ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 0 0 0 1 2 3 1 6
117 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
118 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0 0 1 2 0 1 3
119 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
120 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
121 บ้านปางแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 สายอักษร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านออน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
125 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านดอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านปางเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 6 2 1 8
131 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
132 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
133 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
134 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
135 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 บ้านแม่ป๋าม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
137 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านผาแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านรินหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
149 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 142 127 100 369 684 412 207 99 1,303