สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 8 4 6 18 26 14 7 2 47
2 ไทยรัฐวิทยา 12 8 0 0 8 9 2 1 2 12
3 บ้านขอบด้ง 6 1 0 7 7 1 1 0 9
4 บ้านสันต้นหมื้อ 5 1 1 7 16 2 1 1 19
5 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 4 3 1 8 12 4 2 0 18
6 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 3 6 3 12 18 10 3 1 31
7 บ้านโป่งนก 3 2 2 7 10 6 2 1 18
8 วัดนันทาราม 3 1 3 7 12 6 4 1 22
9 รัตนาเอื้อวิทยา 3 1 1 5 5 2 1 0 8
10 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 3 1 1 5 5 2 0 0 7
11 บ้านม่อนปิ่น 3 0 5 8 9 6 0 1 15
12 บ้านต้นผึ้ง 2 4 1 7 10 4 4 4 18
13 บ้านปางปอย 2 4 0 6 11 6 0 0 17
14 บ้านอรุโณทัย 2 3 0 5 11 2 0 0 13
15 ชุมชนบ้านเมืองงาย 2 2 3 7 15 9 5 6 29
16 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 2 2 2 6 14 13 3 2 30
17 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 2 1 0 3 5 3 1 0 9
18 บ้านป่าก๊อ 2 1 0 3 3 1 2 1 6
19 บ้านทุ่งหลุก 2 0 4 6 10 1 1 0 12
20 รังษีวิทยา 2 0 3 5 11 7 3 2 21
21 บ้านสันทรายคองน้อย 2 0 3 5 10 1 1 0 12
22 นามน 2 0 1 3 9 5 1 1 15
23 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 1 4 0 5 9 1 0 1 10
24 บ้านเปียงหลวง 1 3 2 6 14 10 4 2 28
25 ชุมชนบ้านคาย 1 2 2 5 8 4 4 2 16
26 บ้านเวียงหวาย 1 2 0 3 8 0 0 0 8
27 บ้านเมืองนะ 1 2 0 3 6 3 0 0 9
28 บ้านปางต้นเดื่อ 1 1 2 4 9 6 3 0 18
29 บ้านแม่กอนใน 1 1 1 3 8 5 1 0 14
30 บ้านหนองเขียว 1 1 1 3 7 5 1 3 13
31 บ้านลาน 1 1 1 3 4 3 1 0 8
32 บ้านดง 1 1 1 3 3 3 2 0 8
33 บ้านกองลม 1 1 0 2 6 4 1 3 11
34 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 1 1 0 2 3 10 1 0 14
35 บ้านห้วยคอกหมู 1 1 0 2 3 4 2 1 9
36 บ้านถ้ำตับเตา 1 1 0 2 3 3 3 0 9
37 บ้านนาหวาย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
38 วัดอรัญวาสี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
39 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 1 1 0 2 2 2 4 0 8
40 บ้านแม่ขิ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
41 วัดป่าแดง 1 0 2 3 6 8 3 1 17
42 บ้านป่าแดง 1 0 2 3 3 5 1 1 9
43 บ้านแม่นะ 1 0 1 2 4 3 4 1 11
44 บ้านวังมะริว 1 0 1 2 2 3 2 1 7
45 บ้านเหมืองแร่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3
47 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 1 0 0 1 5 8 3 1 16
48 บ้านจอง 1 0 0 1 5 1 0 0 6
49 บ้านหนองยาว 1 0 0 1 4 2 0 2 6
50 บ้านศรีดอนชัย 1 0 0 1 4 1 1 2 6
51 บ้านแม่สูนน้อย 1 0 0 1 3 3 1 0 7
52 บ้านต้นโชค 1 0 0 1 3 0 1 0 4
53 บ้านยาง 1 0 0 1 1 3 1 0 5
54 บ้านสันต้นเปา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
55 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
56 บ้านสันม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านม่วงชุม 0 3 3 6 9 3 3 0 15
60 บ้านทุ่งข้าวพวง 0 3 0 3 9 8 4 3 21
61 บ้านหนองขี้นกยาง 0 2 1 3 7 2 1 0 10
62 สันติวนา 0 2 1 3 4 3 2 1 9
63 บ้านปางมะเยา 0 2 0 2 8 3 1 0 12
64 บ้านปางสัก 0 2 0 2 6 5 5 1 16
65 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 0 2 0 2 2 2 1 0 5
66 บ้านสุขฤทัย 0 1 1 2 8 1 2 0 11
67 บ้านสันต้นดู่ 0 1 1 2 6 5 2 0 13
68 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 1 1 2 5 6 5 0 16
69 แกน้อยศึกษา 0 1 1 2 5 4 3 2 12
70 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 0 1 1 2 5 4 1 0 10
71 บ้านโป่งน้ำร้อน 0 1 1 2 4 1 0 0 5
72 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 0 1 1 2 3 2 3 0 8
73 บ้านห้วยป่าซาง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
74 บ้านห้วยงูกลาง 0 1 0 1 6 4 2 0 12
75 บ้านท่ามะแกง 0 1 0 1 5 4 4 1 13
76 บ้านปงตำ 0 1 0 1 4 2 2 4 8
77 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 0 1 0 1 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองตุ้ม 0 1 0 1 3 1 1 1 5
79 บ้านแม่คะ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านอ่าย 0 1 0 1 2 9 2 0 13
81 บ้านสันป่าแดง 0 1 0 1 2 6 2 1 10
82 บ้านแม่สาว 0 1 0 1 2 1 2 0 5
83 บ้านสันป่าข่า 0 1 0 1 2 0 1 1 3
84 บ้านแม่ทะลบ 0 1 0 1 1 2 0 2 3
85 วิรุณเทพ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
86 บ้านหัวนา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
87 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
88 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 0 1 0 1 1 0 2 0 3
89 เวียงผาพัฒนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
90 วัดห้วยน้ำเย็น 0 0 2 2 2 0 1 0 3
91 บ้านเชียงดาว 0 0 1 1 8 8 2 3 18
92 เอื้อวิทยา 0 0 1 1 4 4 2 1 10
93 บ้านเมืองคอง 0 0 1 1 3 3 4 1 10
94 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 0 0 1 1 3 2 1 1 6
95 บ้านโป่งไฮ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 วัดจอมคีรี 0 0 1 1 2 3 3 0 8
97 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
98 โครงการหลวงแกน้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
100 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
101 บ้านแม่ข่า 0 0 0 0 6 5 6 4 17
102 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 0 0 0 0 5 1 3 1 9
103 บ้านใหม่หนองบัว 0 0 0 0 4 3 1 2 8
104 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 0 0 0 0 3 4 2 0 9
105 ม่วงป๊อก 0 0 0 0 3 2 1 1 6
106 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 0 0 0 3 0 1 1 4
107 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
108 บ้านโละ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
109 ศีลรวี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
110 บ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านแม่งอนกลาง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
112 บ้านห้วยเฮี่ยน 0 0 0 0 1 2 3 1 6
113 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
114 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 0 0 0 0 1 2 0 1 3
115 วัดบ้านท่า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
116 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 บ้านหล่ายฝาง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 บ้านสินชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 สายอักษร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 วัดศรีบุญเรือง 0 0 0 0 1 0 3 3 4
121 บ้านต้นส้าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านเวียงแหง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านแม่ใจ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 ดอยสามหมื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านปางเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านแม่แมะ 0 0 0 0 0 6 2 1 8
127 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
129 บ้านแม่อ้อใน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
130 บ้านดงป่าลัน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 บ้านป่าบง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านห้วยบอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านแม่ป๋าม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
134 บ้านสันทราย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 เทศบาลเวียงฝาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านสันป่าเหียว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านห้วยศาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านดอนชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านปางแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านผาแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านรินหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านสันปอธง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
147 บ้านออน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านห้วยปู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 107 103 83 293 587 390 202 97 1,179