สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเวียงฝาง 26 14 7 2 47
2 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 18 10 3 1 31
3 บ้านสันต้นหมื้อ 16 2 1 1 19
4 ชุมชนบ้านเมืองงาย 15 9 5 6 29
5 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 14 13 3 2 30
6 บ้านเปียงหลวง 14 10 4 2 28
7 วัดนันทาราม 12 6 4 1 22
8 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 12 4 2 0 18
9 รังษีวิทยา 11 7 3 2 21
10 บ้านปางปอย 11 6 0 0 17
11 บ้านอรุโณทัย 11 2 0 0 13
12 บ้านโป่งนก 10 6 2 1 18
13 บ้านต้นผึ้ง 10 4 4 4 18
14 บ้านทุ่งหลุก 10 1 1 0 12
15 บ้านสันทรายคองน้อย 10 1 1 0 12
16 บ้านทุ่งข้าวพวง 9 8 4 3 21
17 บ้านปางต้นเดื่อ 9 6 3 0 18
18 บ้านม่อนปิ่น 9 6 0 1 15
19 นามน 9 5 1 1 15
20 บ้านม่วงชุม 9 3 3 0 15
21 ไทยรัฐวิทยา 12 9 2 1 2 12
22 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ 9 1 0 1 10
23 บ้านเชียงดาว 8 8 2 3 18
24 บ้านแม่กอนใน 8 5 1 0 14
25 ชุมชนบ้านคาย 8 4 4 2 16
26 บ้านปางมะเยา 8 3 1 0 12
27 บ้านสุขฤทัย 8 1 2 0 11
28 บ้านเวียงหวาย 8 0 0 0 8
29 บ้านหนองเขียว 7 5 1 3 13
30 บ้านหนองขี้นกยาง 7 2 1 0 10
31 บ้านขอบด้ง 7 1 1 0 9
32 วัดป่าแดง 6 8 3 1 17
33 บ้านแม่ข่า 6 5 6 4 17
34 บ้านปางสัก 6 5 5 1 16
35 บ้านสันต้นดู่ 6 5 2 0 13
36 บ้านห้วยงูกลาง 6 4 2 0 12
37 บ้านกองลม 6 4 1 3 11
38 บ้านเมืองนะ 6 3 0 0 9
39 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 5 8 3 1 16
40 ราชประชานุเคราะห์ 30 5 6 5 0 16
41 บ้านท่ามะแกง 5 4 4 1 13
42 แกน้อยศึกษา 5 4 3 2 12
43 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 5 4 1 0 10
44 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 5 3 1 0 9
45 รัตนาเอื้อวิทยา 5 2 1 0 8
46 ฉัตรพฤกษ์วิทยา 5 2 0 0 7
47 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 5 1 3 1 9
48 บ้านจอง 5 1 0 0 6
49 เอื้อวิทยา 4 4 2 1 10
50 บ้านแม่นะ 4 3 4 1 11
51 สันติวนา 4 3 2 1 9
52 บ้านใหม่หนองบัว 4 3 1 2 8
53 บ้านลาน 4 3 1 0 8
54 บ้านปงตำ 4 2 2 4 8
55 บ้านหนองยาว 4 2 0 2 6
56 บ้านศรีดอนชัย 4 1 1 2 6
57 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 1 0 0 5
58 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 4 0 0 0 4
59 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3 10 1 0 14
60 บ้านป่าแดง 3 5 1 1 9
61 บ้านห้วยคอกหมู 3 4 2 1 9
62 เทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 3 4 2 0 9
63 บ้านเมืองคอง 3 3 4 1 10
64 บ้านถ้ำตับเตา 3 3 3 0 9
65 บ้านดง 3 3 2 0 8
66 บ้านแม่สูนน้อย 3 3 1 0 7
67 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 3 2 3 0 8
68 บ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 3 2 1 1 6
69 ม่วงป๊อก 3 2 1 1 6
70 บ้านนาหวาย 3 2 0 0 5
71 บ้านป่าก๊อ 3 1 2 1 6
72 บ้านหนองตุ้ม 3 1 1 1 5
73 วัดอรัญวาสี 3 1 0 0 4
74 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 0 1 1 4
75 บ้านต้นโชค 3 0 1 0 4
76 บ้านแม่คะ 3 0 0 0 3
77 บ้านโป่งไฮ 3 0 0 0 3
78 บ้านอ่าย 2 9 2 0 13
79 บ้านสันป่าแดง 2 6 2 1 10
80 วัดจอมคีรี 2 3 3 0 8
81 บ้านวังมะริว 2 3 2 1 7
82 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 2 2 4 0 8
83 บ้านห้วยไผ่ 2 2 3 0 7
84 ต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 2 2 1 0 5
85 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 2 2 1 0 5
86 บ้านโละ 2 2 1 0 5
87 บ้านห้วยป่าซาง 2 2 0 0 4
88 บ้านแม่สาว 2 1 2 0 5
89 บ้านแม่ขิ 2 1 0 0 3
90 บ้านสันป่าข่า 2 0 1 1 3
91 ศีลรวี 2 0 1 1 3
92 วัดห้วยน้ำเย็น 2 0 1 0 3
93 บ้านเหมืองแร่ 2 0 0 0 2
94 โครงการหลวงแกน้อย 2 0 0 0 2
95 บ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 2 0 0 0 2
96 บ้านยาง 1 3 1 0 5
97 บ้านสันต้นเปา 1 3 0 0 4
98 บ้านแม่งอนกลาง 1 3 0 0 4
99 บ้านห้วยเฮี่ยน 1 2 3 1 6
100 บ้านถ้ำ 1 2 1 0 4
101 บ้านแม่ทะลบ 1 2 0 2 3
102 บ้านห้วยจะค่าน ตชด. 1 2 0 1 3
103 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1 2 0 0 3
104 วัดบ้านท่า 1 1 2 1 4
105 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 1 2 0 4
106 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 1 1 1 0 3
107 วิรุณเทพ 1 1 1 0 3
108 บ้านหัวนา 1 1 0 1 2
109 บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1 1 0 1 2
110 บ้านหัวฝาย 1 1 0 1 2
111 บ้านหล่ายฝาง 1 1 0 1 2
112 ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 1 1 0 0 2
113 บ้านสินชัย 1 1 0 0 2
114 สายอักษร 1 1 0 0 2
115 วัดศรีบุญเรือง 1 0 3 3 4
116 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 1 0 2 0 3
117 เวียงผาพัฒนา 1 0 1 0 2
118 บ้านต้นส้าน 1 0 1 0 2
119 บ้านเวียงแหง 1 0 1 0 2
120 บ้านสันม่วง 1 0 0 0 1
121 บ้านหลวง (ฝาง) 1 0 0 0 1
122 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 0 0 0 1
123 บ้านแม่ใจ 1 0 0 0 1
124 ดอยสามหมื่น 1 0 0 0 1
125 บ้านปางเฟือง 1 0 0 0 1
126 บ้านแม่แมะ 0 6 2 1 8
127 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 0 3 0 0 3
128 บ้านหนองบัว 0 2 3 0 5
129 บ้านแม่อ้อใน 0 2 2 0 4
130 บ้านดงป่าลัน 0 2 1 0 3
131 บ้านป่าบง 0 2 0 0 2
132 บ้านห้วยบอน 0 2 0 0 2
133 บ้านแม่ป๋าม 0 2 0 0 2
134 บ้านสันทราย 0 1 1 0 2
135 เทศบาลเวียงฝาง 0 1 1 0 2
136 บ้านสันป่าเหียว 0 1 0 1 1
137 บ้านปง 0 1 0 1 1
138 บ้านห้วยศาลา 0 1 0 0 1
139 ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 0 1 0 0 1
140 บ้านดอนชัย 0 1 0 0 1
141 บ้านปางแดง 0 1 0 0 1
142 บ้านป่าบง (เชียงดาว) 0 1 0 0 1
143 บ้านผาแดง 0 1 0 0 1
144 บ้านรินหลวง 0 1 0 0 1
145 บ้านห้วยห้อม 0 1 0 0 1
146 บ้านสันปอธง 0 0 2 1 2
147 บ้านออน 0 0 1 1 1
148 บ้านฮ่างต่ำ 0 0 1 0 1
149 บ้านห้วยปู 0 0 1 0 1
150 กมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 0 0 0 1 0
151 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 1 0
152 บ้านโป่งถืบ 0 0 0 1 0
153 บ้านห้วยต้นตอง 0 0 0 0 0
รวม 587 390 202 97 1,276