หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 2 5 2
2 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 23 53 37
3 014 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 8 19 13
4 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 39 90 47
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 13 35 23
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 22 15
7 015 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 17 34 18
8 017 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 3 2
9 019 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 3 13 7
10 018 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 8 26 8
11 024 โรงเรียนนามน 16 49 31
12 025 โรงเรียนบ้านกองลม 14 22 17
13 026 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 18 12
14 027 โรงเรียนบ้านจอง 10 21 18
15 030 โรงเรียนบ้านดง 10 18 14
16 029 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 3 6 5
17 032 โรงเรียนบ้านดอน 2 2 2
18 031 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1 1 1
19 034 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 47 31
20 035 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 4 3
21 033 โรงเรียนบ้านต้นโชค 4 34 7
22 037 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 11 8
23 036 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 10 24 18
24 039 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 24 53 37
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 0 0 0
26 042 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 12 29 20
27 041 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 9 6
28 038 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 14 31 23
29 043 โรงเรียนบ้านนาหวาย 6 6 6
30 045 โรงเรียนบ้านปง 2 4 3
31 044 โรงเรียนบ้านปงตำ 12 18 14
32 048 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 19 44 19
33 049 โรงเรียนบ้านปางปอย 20 43 24
34 050 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 0 0 0
35 052 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 16 34 27
36 053 โรงเรียนบ้านปางสัก 20 33 28
37 051 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1 3 2
38 047 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 5 4
39 046 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 11 42 19
40 054 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านป่าบง 4 8 8
42 056 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 1 2 2
43 055 โรงเรียนบ้านป่าแดง 21 44 28
44 063 โรงเรียนบ้านผาแดง 1 6 1
45 064 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 21 38 27
46 065 โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาสวนชา 0 0 0
47 067 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 24 38 31
48 083 โรงเรียนบ้านยาง 6 10 6
49 084 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1 6 1
50 086 โรงเรียนบ้านลาน 9 24 17
51 085 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 0 0 0
52 088 โรงเรียนบ้านวังมะริว 11 21 11
53 092 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 10 26 10
54 093 โรงเรียนบ้านสบคาบ 0 0 0
55 094 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 14 33 24
56 096 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 25 59 41
57 095 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 4 11 7
58 098 โรงเรียนบ้านสันทราย 2 2 2
59 097 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 12 25 12
60 099 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 6 3
61 101 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 6 21 7
62 100 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 4 3
63 103 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 3 15 4
64 102 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 13 30 19
65 104 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 3 2
66 105 โรงเรียนบ้านสินชัย 2 3 2
67 106 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 14 38 13
68 107 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 0 0 0
69 108 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 10 26 19
70 110 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 6 13 6
71 112 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 9 7
72 113 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 23 17
73 109 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 17 30 23
74 111 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง 0 0 0
75 114 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1 5 2
76 115 โรงเรียนบ้านหลวง(แม่อาย) 1 0 0
77 116 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 3 8 5
78 135 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 7 6
79 134 โรงเรียนบ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 2 5 4
80 137 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 12 5
81 136 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 7 18 7
82 117 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 13 28 21
83 120 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 16 37 29
84 121 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 5 17 5
85 122 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1 3 2
86 123 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0
87 124 โรงเรียนบ้านห้วยบง 0 0 0
88 125 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 4 10 4
89 127 โรงเรียนบ้านห้วยปู 2 3 2
90 126 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 4 20 9
91 130 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 2 1
92 131 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 2 3 3
93 132 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 6 3
94 128 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า(ถ่ายโอน) 0 0 0
95 133 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 12 28 17
96 118 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 3 7 4
97 119 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 12 27 21
98 129 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 9 29 16
99 141 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 14 41 27
100 142 โรงเรียนบ้านออน 3 5 3
101 143 โรงเรียนบ้านอ่าย 13 25 15
102 144 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 3 2 2
103 028 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 25 59 33
104 058 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 40 83 62
105 068 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 13 34 24
106 069 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 11 26 17
107 089 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 66 171 97
108 090 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 13 31 23
109 091 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 2 3 3
110 138 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 11 27 17
111 070 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 14 24 18
112 072 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 3 10 6
113 071 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 35 55 45
114 073 โรงเรียนบ้านแม่คะ 3 9 6
115 074 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 4 6 5
116 076 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 7 19 10
117 077 โรงเรียนบ้านแม่นะ 20 44 29
118 244 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 2 2 2
119 080 โรงเรียนบ้านแม่สาว 5 12 8
120 081 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 10 27 15
121 082 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 8 16 12
122 079 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 9 24 10
123 075 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 4 6 5
124 059 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1 2 1
125 245 โรงเรียนบ้านโป่งนก 0 0 0
126 060 โรงเรียนบ้านโป่งนก 29 59 40
127 061 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 6 14 10
128 062 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 3 7 5
129 087 โรงเรียนบ้านโละ 5 14 9
130 140 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
131 139 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 10 21 15
132 146 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 2 5 4
133 147 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 10 21 15
134 149 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 25 47 38
135 240 โรงเรียนม่วงป๊อก 7 21 14
136 151 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0
137 154 โรงเรียนวัดจอมคีรี 9 21 11
138 155 โรงเรียนวัดนันทาราม 30 56 33
139 156 โรงเรียนวัดบ้านท่า 6 12 6
140 157 โรงเรียนวัดปางมะโอ 0 0 0
141 158 โรงเรียนวัดป่าแดง 20 56 39
142 159 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 26 18
143 160 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 5 5 4
144 161 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 6 6 6
145 162 โรงเรียนวิรุณเทพ 3 34 5
146 164 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 6 18 9
147 165 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 6 2
148 168 โรงเรียนสันติวนา 18 43 26
149 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 39 77 50
150 007 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 19 30 20
151 020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 11 20 15
152 145 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 3 7 5
153 148 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 35 81 52
154 237 โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 2 5 2
155 003 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 14 47 26
156 004 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 2 6 4
157 016 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 10 31 19
158 022 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 7 16 10
159 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 18 99 25
160 008 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 8 10 8
161 009 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 4 11 4
162 150 โรงเรียนรังษีวิทยา 23 46 26
163 152 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 9 13 9
164 163 โรงเรียนศีลรวี 4 13 6
165 169 โรงเรียนสายอักษร 2 4 2
166 173 โรงเรียนอนุบาลสายอักษร 0 0 0
167 006 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 0 0 0
168 174 โรงเรียนเอื้อวิทยา 11 24 12
169 235 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 5 2
170 153 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 30 73 44
171 242 โรงเรียน ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 1 2 1
172 001 โรงเรียน ตชด.ทุติยโพธิอนุสรณ์ 0 0 0
173 166 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 5 11 9
174 167 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยตำบลเมืองคอง 0 0 0
รวม 1576 3646 2245
5891

น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]