หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 66 34 57.63% 16 27.12% 7 11.86% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 39 18 48.65% 14 37.84% 3 8.11% 2 5.41% 37
3 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 35 18 56.25% 10 31.25% 3 9.38% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 40 16 45.71% 12 34.29% 5 14.29% 2 5.71% 35
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 39 16 42.11% 10 26.32% 5 13.16% 7 18.42% 38
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 29 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
7 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 25 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 24 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนวัดนันทาราม 30 14 53.85% 6 23.08% 5 19.23% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 21 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 25 12 48% 9 36% 3 12% 1 4% 25
13 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 19 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
14 โรงเรียนรังษีวิทยา 23 11 47.83% 7 30.43% 3 13.04% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านปางปอย 20 11 61.11% 7 38.89% 0 0% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 30 10 45.45% 7 31.82% 5 22.73% 0 0% 22
18 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 23 10 45.45% 5 22.73% 5 22.73% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 25 10 45.45% 4 18.18% 4 18.18% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
21 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 11 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 25 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 24 9 37.5% 8 33.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 19 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 35 9 37.5% 5 20.83% 6 25% 4 16.67% 24
27 โรงเรียนนามน 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 18 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่คะ 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 16 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 14 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 17 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง 21 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านจอง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนวัดป่าแดง 20 6 31.58% 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 19
41 โรงเรียนบ้านปางสัก 20 6 35.29% 5 29.41% 5 29.41% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 14 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านกองลม 14 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
44 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านแม่นะ 20 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
49 โรงเรียนบ้านดง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านลาน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
54 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
56 โรงเรียนเอื้อวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
58 โรงเรียนสันติวนา 18 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
60 โรงเรียนบ้านปงตำ 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
61 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านนาหวาย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 11 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 17 3 21.43% 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 14
67 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 13 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 13 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 10 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนม่วงป๊อก 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนวัดอรัญวาสี 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านต้นโชค 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่คะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านอ่าย 13 2 15.38% 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 13
82 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 13 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนวัดจอมคีรี 9 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านวังมะริว 11 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านยาง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
86 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
87 โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร์ 8 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านโละ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 11 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 11
91 โรงเรียนบ้านแม่สาว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านแม่ขิ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
95 โรงเรียนศีลรวี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านหัวนาสาขาห้วยหมากเลี่ยม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 12 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 8 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 7 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
106 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดบ้านท่า 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
109 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวิรุณเทพ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหัวนา 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านสินชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนสายอักษร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านออน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านต้นส้าน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนเวียงผาพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนดอยสามหมื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านแม่แมะ 9 0 0% 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 9
131 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านป่าบง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านสันทราย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านปง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียน ตชด ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านผาแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านสันปอธง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านห้วยปู 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล(บ้านผาใต้) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]