หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   12 ต.ค. 2558   13 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 การประกวดภาพยนต์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 644 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ุ631 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 632 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 126 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 125 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 124 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง 123 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สนามวอลเลย์บอล 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สนามวอลเลย์บอล 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารมูลนิธิ 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง อาเซียน112 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง อาเซียน112 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ห้อง อาเซียน112 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2558 09.30-12.00
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สนง.เขต ห้องประชุม4 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สนง.เขต ห้องประชุม4 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สนง.เขต อาคารศึกษานิเทศก์ ห้อง ห้องประชุม3 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สนง.เขต อาคารศึกษานิเทศก์ ห้อง ห้องประชุม3 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงพลอย ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
12 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง ห้องประชุม 12 ต.ค. 2558 09.00-09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ลานน้ำตก 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สนามโรงเรียน 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องสมุด 12 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนันทาราม ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนันทาราม ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงรัตน์ ห้อง 633,6 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานม้านั่งหน้าอาคารอนุบาล 12 ต.ค. 2558 13.00-15.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่ง สนง.เขต ข้างวัดต้นหนุน 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่งข้างวัดต้นหนุน 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องอนุบาล ห้อง 101-102 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง ห้องอนุบาล ห้อง 201-202 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]