หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานม้านั่งหน้าอาคารอนุบาล 12 ต.ค. 2558 13.00-15.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่ง สนง.เขต ข้างวัดต้นหนุน 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหน้าหอประชุมใหญ่ สนง.เขต 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นด้านหลังหอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สนง.เขต โรงรถครู หน้าบ้านพักครู 13 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สนง.เขต ลานเต้นฝั่งข้างวัดต้นหนุน 12 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สนง.เขต ลานม้านั่งหน้าอาคารอนุบาล ฝั่งทิศใต้ 13 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


น.ส.ศิรินทิพย์ พรหมจักร์ แผนกนิเทศก์ สพป.ชม.3 เบอร์โทร 084-5014596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]