สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดแม่แก้ดน้อย 34 8 2 2 44
2 สันทรายหลวง 25 13 1 3 39
3 บ้านหนองไคร้ 23 9 1 1 33
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว 19 4 1 0 24
5 บ้านทุ่งโป่ง 17 8 5 2 30
6 สันป่าสักวิทยา 16 8 0 1 24
7 บ้านบ่อแก้ว 14 6 1 0 21
8 ร่ำเปิงวิทยา 13 7 3 3 23
9 บ้านศาลา 13 2 2 0 17
10 บ้านหลักปัน 13 1 1 0 15
11 บ้านแม่ปั๋ง 12 9 1 2 22
12 สบเปิงวิทยา 12 5 0 1 17
13 บ้านนาบุญโหล่งขอด 12 3 5 0 20
14 บ้านริมใต้ 12 1 3 0 16
15 ป่าแป๋วิทยา 11 6 2 1 19
16 บ้านแม่ยางห้า 11 5 2 1 18
17 บ้านสันพระเนตร 11 4 0 0 15
18 วัดยั้งเมิน 10 6 2 3 18
19 บ้านร่มหลวง 10 3 1 1 14
20 บ้านกาดฮาว 10 1 2 1 13
21 บ้านหลวง 10 1 1 1 12
22 บ้านแจ่งกู่เรือง 9 4 5 1 18
23 บ้านผึ้ง 9 4 1 0 14
24 ชุมชนวัดช่อแล 8 4 3 1 15
25 บ้านแม่ปาคี 8 1 1 1 10
26 บ้านแม่โจ้ 7 5 2 0 14
27 บ้านแม่เหียะ 7 4 1 0 12
28 บ้านแม่ไคร้ 7 4 1 0 12
29 บ้านป่าลาน 7 3 2 0 12
30 สหกรณ์ดำริ 7 3 1 2 11
31 บ้านแม่โต๋ 7 2 4 0 13
32 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 7 2 0 0 9
33 บ้านปางขุม 7 1 2 0 10
34 บ้านแม่ขะปู 7 1 1 2 9
35 บ้านบวกเปา 6 5 0 1 11
36 วัดงิ้วเฒ่า 6 3 1 1 10
37 บ้านต้นรุง 6 2 3 0 11
38 สันมหาพนวิทยา 6 2 1 0 9
39 บ้านป่าไหน่ 6 0 1 0 7
40 บ้านหนองมะจับ 6 0 0 0 6
41 บ้านเมืองกื้ด 5 6 2 1 13
42 บ้านสะลวงนอก 5 6 1 0 12
43 บ้านสันคะยอม 5 5 5 0 15
44 บ้านพระนอน 5 4 3 0 12
45 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 3 0 0 8
46 วัดปางมะกล้วย 5 2 2 1 9
47 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 2 2 0 9
48 วัดสันคะยอม 5 2 1 0 8
49 บ้านโป่งแยงใน 5 2 1 0 8
50 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 5 2 0 0 7
51 วัดท่าข้าม 5 1 4 0 10
52 บ้านปางไม้แดง 5 1 2 0 8
53 บ้านศรีบุญเรือง 5 1 2 0 8
54 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 5 1 1 0 7
55 บ้านป่าเหมือด 5 1 0 0 6
56 บ้านช้างใน 5 1 0 0 6
57 บ้านหนองหาร 5 0 0 0 5
58 บ้านแม่ตะมาน 4 4 3 2 11
59 บ้านสันกลาง 4 3 1 1 8
60 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 4 2 1 0 7
61 บ้านแม่ลานคำ 4 2 0 2 6
62 บ้านแม่สา 4 2 0 0 6
63 บ้านป่าฮิ้น 4 2 0 0 6
64 บ้านแม่ย่อย 4 2 0 0 6
65 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 4 1 3 1 8
66 บ้านแม่แว 4 1 2 2 7
67 สันป่าตึงวิทยาคาร 4 1 0 0 5
68 บ้านแม่เลา 4 0 1 1 5
69 บ้านห้วยบง 4 0 1 0 5
70 บ้านแม่ตะละ 3 4 0 1 7
71 ชุมชนบ้านโป่ง 3 4 0 0 7
72 ประดู่วิทยา 3 4 0 0 7
73 บ้านบวกหมื้อ 3 3 0 0 6
74 บ้านท่าเกวียน 3 3 0 0 6
75 วัดบ้านเหล่า 3 2 2 1 7
76 เชียงใหม่มัธยม 3 2 1 2 6
77 บ้านโปง 3 2 0 0 5
78 บ้านน้ำริน 3 2 0 0 5
79 ประชาสามัคคีวิทยา 3 2 0 0 5
80 บ้านบวกจั่น 3 2 0 0 5
81 วัดปางเติม 3 2 0 0 5
82 บ้านป่าก้าง 3 1 1 0 5
83 ป่าจี้วังแดงวิทยา 3 1 0 0 4
84 บ้านโป่ง 3 1 0 0 4
85 บ้านปางไฮ 3 1 0 0 4
86 บ้านห้วยเกี๋ยง 3 0 1 0 4
87 วัดนาเม็ง 3 0 0 0 3
88 บ้านศรีงาม 2 6 2 0 10
89 บ้านหนองปิด 2 5 1 0 8
90 พร้าวบูรพา 2 3 3 0 8
91 วัดบ้านป้อก 2 3 1 0 6
92 บ้านแม่แฝก 2 3 0 0 5
93 บ้านแม่แสะ 2 3 0 0 5
94 วัดแม่กะ 2 2 2 0 6
95 บ้านเมืองขอน 2 2 0 0 4
96 บ้านกิ่วเสือ 2 2 0 0 4
97 บ้านปง 2 2 0 0 4
98 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2 1 1 0 4
99 บ้านปางกว้าง 2 1 0 1 3
100 บ้านกองแหะ 2 1 0 0 3
101 บ้านห้วยน้ำจาง 2 1 0 0 3
102 วัดห้วยไร่ 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองปลามัน 2 0 1 0 3
104 รัปปาปอร์ต 2 0 1 0 3
105 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
106 วัดแม่เลย 2 0 0 0 2
107 บ้านทับเดื่อ 1 3 3 0 7
108 บ้านปลาดาว 1 3 2 0 6
109 บ้านสันปง 1 2 3 0 6
110 บ้านสันศรี 1 1 0 1 2
111 วัดสันทรายมูล 1 1 0 0 2
112 บ้านขุนแจ๋ 1 1 0 0 2
113 บ้านป่าติ้ว 1 1 0 0 2
114 บ้านป่าบง 1 1 0 0 2
115 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
116 บ้านผาหมอน 1 0 2 0 3
117 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 0 1 0 2
118 ภูดินวิทยา 1 0 0 0 1
119 บ้านหัวฝาย 1 0 0 0 1
120 วัดทรายมูล 1 0 0 0 1
121 หนองหล่มวิทยาคาร 1 0 0 0 1
122 ต้นกล้า 1 0 0 0 1
123 อนุบาลจิตโรภาส 1 0 0 0 1
124 อนุบาลวีรยา 1 0 0 0 1
125 ชุมชนบ้านดง 0 2 3 0 5
126 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 2 2 0 4
127 วัดทุ่งหลวง 0 2 0 0 2
128 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 2 0 0 2
129 บ้านปางห้วยตาด 0 2 0 0 2
130 บ้านต้นผึ้ง 0 1 2 2 3
131 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 1 2 0 3
132 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 1 0 2
133 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 1 0 2
134 บ้านแม่แต 0 1 1 0 2
135 บ้านหนองบัวหลวง 0 1 0 0 1
136 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตุ้ม 0 0 0 0 0
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 684 322 145 51 1,151