สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 8 4 6 18 21 10 1 3 32
2 วัดแม่แก้ดน้อย 8 2 2 12 19 6 1 2 26
3 ร่ำเปิงวิทยา 5 1 2 8 13 7 3 3 23
4 สันป่าสักวิทยา 4 4 1 9 11 6 0 1 17
5 สบเปิงวิทยา 4 2 1 7 11 5 0 1 16
6 บ้านแม่ยางห้า 3 3 1 7 11 5 2 1 18
7 ชุมชนวัดช่อแล 3 3 1 7 8 4 3 1 15
8 บ้านริมใต้ 3 3 0 6 8 1 3 0 12
9 บ้านปางขุม 3 2 0 5 5 1 2 0 8
10 บ้านหลักปัน 3 1 4 8 10 1 1 0 12
11 บ้านเจดีย์แม่ครัว 2 3 1 6 15 3 1 0 19
12 บ้านแจ่งกู่เรือง 2 3 0 5 6 4 4 1 14
13 บ้านแม่แว 2 2 1 5 4 1 2 2 7
14 บ้านแม่ปั๋ง 2 2 0 4 10 9 1 2 20
15 บ้านต้นรุง 2 2 0 4 6 2 3 0 11
16 บ้านแม่สา 2 2 0 4 4 1 0 0 5
17 บ้านร่มหลวง 2 1 2 5 9 3 1 1 13
18 บ้านแม่ปาคี 2 1 2 5 8 1 1 1 10
19 บ้านหลวง 2 1 1 4 9 1 1 1 11
20 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 1 1 4 5 2 2 0 9
21 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 1 0 3 4 1 1 0 6
22 บ้านหนองหาร 2 1 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านนาบุญโหล่งขอด 2 0 1 3 6 2 4 0 12
24 บ้านโปง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
25 บ้านแม่โจ้ 2 0 0 2 7 5 2 0 14
26 บ้านป่าฮิ้น 2 0 0 2 4 2 0 0 6
27 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
28 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 วัดยั้งเมิน 1 4 2 7 9 5 1 3 15
30 บ้านศาลา 1 3 2 6 12 2 2 0 16
31 บ้านทุ่งโป่ง 1 2 2 5 13 6 5 2 24
32 บ้านบ่อแก้ว 1 2 2 5 8 5 1 0 14
33 บ้านแม่เหียะ 1 2 2 5 7 4 1 0 12
34 บ้านแม่ไคร้ 1 2 0 3 7 4 1 0 12
35 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 1 1 2 4 5 1 0 0 6
36 บ้านเมืองกื้ด 1 1 1 3 4 6 2 1 12
37 บ้านป่าเหมือด 1 1 1 3 3 1 0 0 4
38 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 1 1 0 2 6 2 0 0 8
39 บ้านสันกลาง 1 1 0 2 3 3 1 1 7
40 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านแม่โต๋ 1 0 2 3 4 2 4 0 10
42 บ้านสันพระเนตร 1 0 1 2 6 3 0 0 9
43 บ้านบวกเปา 1 0 1 2 4 5 0 1 9
44 บ้านแม่ลานคำ 1 0 1 2 4 2 0 2 6
45 วัดสันคะยอม 1 0 1 2 3 2 1 0 6
46 บ้านปางไม้แดง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
47 เชียงใหม่มัธยม 1 0 0 1 3 2 1 2 6
48 บ้านน้ำริน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
50 บ้านโป่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 พร้าวบูรพา 1 0 0 1 2 3 3 0 8
52 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 ภูดินวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองไคร้ 0 4 8 12 17 8 1 1 26
55 ป่าแป๋วิทยา 0 3 1 4 10 6 2 1 18
56 วัดท่าข้าม 0 2 0 2 5 1 4 0 10
57 บ้านสะลวงนอก 0 2 0 2 4 6 1 0 11
58 บ้านแม่ตะมาน 0 2 0 2 4 4 2 2 10
59 บ้านโป่งแยงใน 0 2 0 2 4 2 1 0 7
60 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 2 0 2 4 1 3 1 8
61 บ้านสันคะยอม 0 1 3 4 5 5 5 0 15
62 วัดงิ้วเฒ่า 0 1 2 3 6 3 1 1 10
63 บ้านสันปง 0 1 2 3 1 2 3 0 6
64 บ้านพระนอน 0 1 1 2 5 4 3 0 12
65 วัดปางมะกล้วย 0 1 1 2 4 2 2 0 8
66 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
67 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
68 บ้านป่าก้าง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
69 บ้านแม่ย่อย 0 1 0 1 3 2 0 0 5
70 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 วัดแม่เลย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 หนองหล่มวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดทุ่งหลวง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
76 บ้านผึ้ง 0 0 4 4 7 4 1 0 12
77 บ้านหนองมะจับ 0 0 2 2 6 0 0 0 6
78 บ้านแม่ขะปู 0 0 2 2 4 1 1 2 6
79 บ้านแม่เลา 0 0 2 2 4 0 1 1 5
80 สหกรณ์ดำริ 0 0 1 1 7 3 1 2 11
81 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 1 1 5 3 0 0 8
82 บ้านกาดฮาว 0 0 1 1 5 1 2 1 8
83 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 1 1 5 1 2 0 8
84 บ้านแม่ตะละ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
85 บ้านหนองปิด 0 0 1 1 2 5 1 0 8
86 สันมหาพนวิทยา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
87 บ้านเมืองขอน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
88 วัดแม่กะ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
89 บ้านปางกว้าง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
90 วัดสันทรายมูล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
92 ต้นกล้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 1 1 0 2 2 0 4
94 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 7 3 2 0 12
95 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 6 0 1 0 7
96 บ้านช้างใน 0 0 0 0 4 1 0 0 5
97 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
98 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 3 4 0 0 7
99 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 0 0 0 3 2 1 0 6
100 วัดปางเติม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
101 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
102 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 2 3 1 0 6
103 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
104 วัดบ้านเหล่า 0 0 0 0 2 2 2 1 6
105 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
106 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
107 บ้านปง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
109 บ้านท่าเกวียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 วัดห้วยไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านหนองปลามัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
113 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
114 บ้านศรีงาม 0 0 0 0 1 5 2 0 8
115 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
116 บ้านปลาดาว 0 0 0 0 1 3 2 0 6
117 บ้านแม่แฝก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
118 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
123 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 อนุบาลวีรยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
127 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านปางห้วยตาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
130 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แต 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านสันศรี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตุ้ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 98 93 296 564 298 138 50 1,000