สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดแม่แก้ดน้อย 12 7 7 26 34 8 2 2 44
2 สันทรายหลวง 11 7 6 24 25 13 1 3 39
3 สันป่าสักวิทยา 6 6 2 14 16 8 0 1 24
4 บ้านริมใต้ 6 3 0 9 12 1 3 0 16
5 บ้านหลักปัน 5 2 4 11 13 1 1 0 15
6 ร่ำเปิงวิทยา 5 1 2 8 13 7 3 3 23
7 บ้านสันพระเนตร 5 1 1 7 11 4 0 0 15
8 บ้านนาบุญโหล่งขอด 4 2 2 8 12 3 5 0 20
9 สบเปิงวิทยา 4 2 1 7 12 5 0 1 17
10 บ้านหนองหาร 4 1 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านบ่อแก้ว 3 3 3 9 14 6 1 0 21
12 บ้านแม่ยางห้า 3 3 1 7 11 5 2 1 18
13 ชุมชนวัดช่อแล 3 3 1 7 8 4 3 1 15
14 บ้านปางขุม 3 2 0 5 7 1 2 0 10
15 บ้านเจดีย์แม่ครัว 2 5 2 9 19 4 1 0 24
16 บ้านแจ่งกู่เรือง 2 3 1 6 9 4 5 1 18
17 บ้านทุ่งโป่ง 2 2 3 7 17 8 5 2 30
18 บ้านแม่ปั๋ง 2 2 1 5 12 9 1 2 22
19 บ้านหลวง 2 2 1 5 10 1 1 1 12
20 บ้านป่าเหมือด 2 2 1 5 5 1 0 0 6
21 บ้านแม่แว 2 2 1 5 4 1 2 2 7
22 บ้านต้นรุง 2 2 0 4 6 2 3 0 11
23 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 2 0 4 5 1 1 0 7
24 บ้านแม่สา 2 2 0 4 4 2 0 0 6
25 บ้านร่มหลวง 2 1 2 5 10 3 1 1 14
26 บ้านแม่ปาคี 2 1 2 5 8 1 1 1 10
27 บ้านแม่โต๋ 2 1 2 5 7 2 4 0 13
28 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 1 1 4 5 2 2 0 9
29 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 2 1 0 3 7 2 0 0 9
30 บ้านบวกเปา 2 0 2 4 6 5 0 1 11
31 บ้านโปง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
32 บ้านแม่โจ้ 2 0 0 2 7 5 2 0 14
33 บ้านป่าฮิ้น 2 0 0 2 4 2 0 0 6
34 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 3 3 0 0 6
35 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านหนองไคร้ 1 5 10 16 23 9 1 1 33
37 วัดยั้งเมิน 1 4 2 7 10 6 2 3 18
38 บ้านศาลา 1 3 2 6 13 2 2 0 17
39 บ้านแม่เหียะ 1 2 2 5 7 4 1 0 12
40 บ้านเมืองกื้ด 1 2 1 4 5 6 2 1 13
41 บ้านแม่ไคร้ 1 2 0 3 7 4 1 0 12
42 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 1 1 2 4 5 2 0 0 7
43 สันมหาพนวิทยา 1 1 1 3 6 2 1 0 9
44 บ้านสันกลาง 1 1 0 2 4 3 1 1 8
45 บ้านแม่ย่อย 1 1 0 2 4 2 0 0 6
46 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 4 0 1 0 5
47 บ้านแม่ขะปู 1 0 2 3 7 1 1 2 9
48 วัดสันคะยอม 1 0 1 2 5 2 1 0 8
49 บ้านแม่ลานคำ 1 0 1 2 4 2 0 2 6
50 บ้านปางไม้แดง 1 0 0 1 5 1 2 0 8
51 เชียงใหม่มัธยม 1 0 0 1 3 2 1 2 6
52 บ้านน้ำริน 1 0 0 1 3 2 0 0 5
53 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 บ้านโป่ง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านห้วยเกี๋ยง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
56 บ้านศรีงาม 1 0 0 1 2 6 2 0 10
57 พร้าวบูรพา 1 0 0 1 2 3 3 0 8
58 บ้านสันศรี 1 0 0 1 1 1 0 1 2
59 ภูดินวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 ป่าแป๋วิทยา 0 3 1 4 11 6 2 1 19
61 บ้านสะลวงนอก 0 3 0 3 5 6 1 0 12
62 บ้านกาดฮาว 0 2 2 4 10 1 2 1 13
63 บ้านโป่งแยงใน 0 2 1 3 5 2 1 0 8
64 บ้านแม่ตะมาน 0 2 1 3 4 4 3 2 11
65 วัดท่าข้าม 0 2 0 2 5 1 4 0 10
66 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 2 0 2 4 1 3 1 8
67 บ้านสันคะยอม 0 1 3 4 5 5 5 0 15
68 วัดงิ้วเฒ่า 0 1 2 3 6 3 1 1 10
69 บ้านสันปง 0 1 2 3 1 2 3 0 6
70 บ้านพระนอน 0 1 1 2 5 4 3 0 12
71 วัดปางมะกล้วย 0 1 1 2 5 2 2 1 9
72 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 1 1 2 4 1 0 0 5
73 ประชาสามัคคีวิทยา 0 1 1 2 3 2 0 0 5
74 บ้านป่าก้าง 0 1 1 2 3 1 1 0 5
75 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 1 0 1 4 2 1 0 7
76 บ้านท่าเกวียน 0 1 0 1 3 3 0 0 6
77 บ้านปางไฮ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
78 วัดแม่เลย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดทรายมูล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 หนองหล่มวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดทุ่งหลวง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
83 บ้านผึ้ง 0 0 4 4 9 4 1 0 14
84 บ้านหนองมะจับ 0 0 2 2 6 0 0 0 6
85 บ้านแม่เลา 0 0 2 2 4 0 1 1 5
86 สหกรณ์ดำริ 0 0 1 1 7 3 1 2 11
87 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 1 1 5 3 0 0 8
88 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 1 1 5 1 2 0 8
89 บ้านแม่ตะละ 0 0 1 1 3 4 0 1 7
90 บ้านหนองปิด 0 0 1 1 2 5 1 0 8
91 บ้านแม่แฝก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
92 วัดแม่กะ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
93 บ้านเมืองขอน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
94 บ้านปางกว้าง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
95 วัดสันทรายมูล 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
97 ต้นกล้า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 0 1 1 0 2 2 0 4
99 บ้านป่าลาน 0 0 0 0 7 3 2 0 12
100 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 6 0 1 0 7
101 บ้านช้างใน 0 0 0 0 5 1 0 0 6
102 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
103 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 3 4 0 0 7
104 วัดบ้านเหล่า 0 0 0 0 3 2 2 1 7
105 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 3 2 0 0 5
106 วัดปางเติม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
107 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 วัดบ้านป้อก 0 0 0 0 2 3 1 0 6
109 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
110 บ้านกิ่วเสือ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 บ้านปง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
113 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
114 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 วัดห้วยไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองปลามัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
117 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 2 0 1 0 3
118 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 1 3 3 0 7
119 บ้านปลาดาว 0 0 0 0 1 3 2 0 6
120 บ้านขุนแจ๋ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 บ้านป่าบง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
124 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
125 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 อนุบาลวีรยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
128 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
129 บ้านปางห้วยตาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านต้นผึ้ง 0 0 0 0 0 1 2 2 3
131 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านแม่แต 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตุ้ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 140 127 112 379 684 322 145 51 1,151