สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 21 10 1 3 32
2 วัดแม่แก้ดน้อย 19 6 1 2 26
3 บ้านหนองไคร้ 17 8 1 1 26
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว 15 3 1 0 19
5 ร่ำเปิงวิทยา 13 7 3 3 23
6 บ้านทุ่งโป่ง 13 6 5 2 24
7 บ้านศาลา 12 2 2 0 16
8 สันป่าสักวิทยา 11 6 0 1 17
9 บ้านแม่ยางห้า 11 5 2 1 18
10 สบเปิงวิทยา 11 5 0 1 16
11 บ้านแม่ปั๋ง 10 9 1 2 20
12 ป่าแป๋วิทยา 10 6 2 1 18
13 บ้านหลักปัน 10 1 1 0 12
14 วัดยั้งเมิน 9 5 1 3 15
15 บ้านร่มหลวง 9 3 1 1 13
16 บ้านหลวง 9 1 1 1 11
17 บ้านบ่อแก้ว 8 5 1 0 14
18 ชุมชนวัดช่อแล 8 4 3 1 15
19 บ้านริมใต้ 8 1 3 0 12
20 บ้านแม่ปาคี 8 1 1 1 10
21 บ้านแม่โจ้ 7 5 2 0 14
22 บ้านแม่เหียะ 7 4 1 0 12
23 บ้านแม่ไคร้ 7 4 1 0 12
24 บ้านผึ้ง 7 4 1 0 12
25 บ้านป่าลาน 7 3 2 0 12
26 สหกรณ์ดำริ 7 3 1 2 11
27 บ้านแจ่งกู่เรือง 6 4 4 1 14
28 วัดงิ้วเฒ่า 6 3 1 1 10
29 บ้านสันพระเนตร 6 3 0 0 9
30 บ้านนาบุญโหล่งขอด 6 2 4 0 12
31 บ้านต้นรุง 6 2 3 0 11
32 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 6 2 0 0 8
33 บ้านป่าไหน่ 6 0 1 0 7
34 บ้านหนองมะจับ 6 0 0 0 6
35 บ้านสันคะยอม 5 5 5 0 15
36 บ้านพระนอน 5 4 3 0 12
37 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 5 3 0 0 8
38 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 2 2 0 9
39 วัดท่าข้าม 5 1 4 0 10
40 บ้านกาดฮาว 5 1 2 1 8
41 บ้านปางขุม 5 1 2 0 8
42 บ้านศรีบุญเรือง 5 1 2 0 8
43 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 5 1 0 0 6
44 บ้านเมืองกื้ด 4 6 2 1 12
45 บ้านสะลวงนอก 4 6 1 0 11
46 บ้านบวกเปา 4 5 0 1 9
47 บ้านแม่ตะมาน 4 4 2 2 10
48 บ้านแม่โต๋ 4 2 4 0 10
49 วัดปางมะกล้วย 4 2 2 0 8
50 บ้านโป่งแยงใน 4 2 1 0 7
51 บ้านแม่ลานคำ 4 2 0 2 6
52 บ้านป่าฮิ้น 4 2 0 0 6
53 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 4 1 3 1 8
54 บ้านแม่แว 4 1 2 2 7
55 บ้านปางไม้แดง 4 1 2 0 7
56 บ้านแม่ขะปู 4 1 1 2 6
57 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 4 1 1 0 6
58 บ้านแม่สา 4 1 0 0 5
59 สันป่าตึงวิทยาคาร 4 1 0 0 5
60 บ้านช้างใน 4 1 0 0 5
61 บ้านแม่เลา 4 0 1 1 5
62 บ้านแม่ตะละ 3 4 0 1 7
63 ชุมชนบ้านโป่ง 3 4 0 0 7
64 ประดู่วิทยา 3 4 0 0 7
65 บ้านสันกลาง 3 3 1 1 7
66 เชียงใหม่มัธยม 3 2 1 2 6
67 วัดสันคะยอม 3 2 1 0 6
68 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 3 2 1 0 6
69 บ้านโปง 3 2 0 0 5
70 บ้านบวกหมื้อ 3 2 0 0 5
71 บ้านน้ำริน 3 2 0 0 5
72 ประชาสามัคคีวิทยา 3 2 0 0 5
73 บ้านแม่ย่อย 3 2 0 0 5
74 วัดปางเติม 3 2 0 0 5
75 บ้านป่าก้าง 3 1 1 0 5
76 บ้านป่าเหมือด 3 1 0 0 4
77 ป่าจี้วังแดงวิทยา 3 1 0 0 4
78 บ้านปางไฮ 3 1 0 0 4
79 บ้านหนองหาร 3 0 0 0 3
80 บ้านห้วยบง 3 0 0 0 3
81 บ้านโป่ง 3 0 0 0 3
82 วัดนาเม็ง 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองปิด 2 5 1 0 8
84 พร้าวบูรพา 2 3 3 0 8
85 วัดบ้านป้อก 2 3 1 0 6
86 บ้านแม่แสะ 2 3 0 0 5
87 วัดบ้านเหล่า 2 2 2 1 6
88 สันมหาพนวิทยา 2 2 1 0 5
89 บ้านเมืองขอน 2 2 0 0 4
90 บ้านกิ่วเสือ 2 2 0 0 4
91 บ้านบวกจั่น 2 2 0 0 4
92 บ้านปง 2 2 0 0 4
93 วัดแม่กะ 2 1 2 0 5
94 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2 1 1 0 4
95 บ้านปางกว้าง 2 1 0 1 3
96 บ้านท่าเกวียน 2 1 0 0 3
97 บ้านห้วยน้ำจาง 2 1 0 0 3
98 วัดห้วยไร่ 2 1 0 0 3
99 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองปลามัน 2 0 1 0 3
101 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
102 วัดแม่เลย 2 0 0 0 2
103 บ้านกองแหะ 2 0 0 0 2
104 บ้านศรีงาม 1 5 2 0 8
105 บ้านทับเดื่อ 1 3 3 0 7
106 บ้านปลาดาว 1 3 2 0 6
107 บ้านแม่แฝก 1 3 0 0 4
108 บ้านสันปง 1 2 3 0 6
109 วัดสันทรายมูล 1 1 0 0 2
110 บ้านขุนแจ๋ 1 1 0 0 2
111 บ้านป่าติ้ว 1 1 0 0 2
112 บ้านป่าบง 1 1 0 0 2
113 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
114 บ้านผาหมอน 1 0 2 0 3
115 อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 0 1 0 2
116 รัปปาปอร์ต 1 0 1 0 2
117 ภูดินวิทยา 1 0 0 0 1
118 บ้านหัวฝาย 1 0 0 0 1
119 วัดทรายมูล 1 0 0 0 1
120 หนองหล่มวิทยาคาร 1 0 0 0 1
121 ต้นกล้า 1 0 0 0 1
122 อนุบาลจิตโรภาส 1 0 0 0 1
123 อนุบาลวีรยา 1 0 0 0 1
124 ชุมชนบ้านดง 0 2 3 0 5
125 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 0 2 2 0 4
126 วัดทุ่งหลวง 0 2 0 0 2
127 อนุบาลบ้านคุณหมอ 0 2 0 0 2
128 บ้านปางห้วยตาด 0 2 0 0 2
129 บ้านต้นผึ้ง 0 1 2 2 3
130 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 1 1 0 2
131 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 1 0 2
132 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 1 0 2
133 บ้านแม่แต 0 1 1 0 2
134 บ้านสันศรี 0 1 0 1 1
135 บ้านหนองบัวหลวง 0 1 0 0 1
136 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
137 บ้านป่าตุ้ม 0 0 0 0 0
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 564 298 138 50 1,050