หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 3 12 7
2 005 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 10 21 18
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 20 8
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 3 5 4
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 9 18 14
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 16 40 19
7 011 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 7 11 9
8 014 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 10 16 11
9 017 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 6 4
10 018 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 14 33 24
11 020 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 8 6
12 019 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 0 0 0
13 021 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 2 5 4
14 006 โรงเรียนบ้านช้างใน 7 18 13
15 026 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 11 6
16 027 โรงเรียนบ้านต้นรุง 11 29 18
17 028 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 7 15 13
18 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 32 72 47
19 030 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 2 6 4
20 029 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 19 11
21 032 โรงเรียนบ้านนากู่ 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 20 53 36
23 034 โรงเรียนบ้านน้ำริน 5 9 6
24 035 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 15 11
25 037 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 6 16 12
26 036 โรงเรียนบ้านบวกเปา 13 25 16
27 038 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 38 32
28 039 โรงเรียนบ้านปง 4 11 5
29 042 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 4 9 6
30 043 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 23 17
31 045 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 2 4 4
32 046 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 1 2 1
33 044 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 8 15 13
34 047 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 10 7
35 041 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 5 10 8
36 048 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 2 14 3
37 049 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 3 3 3
38 050 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 2 2
39 051 โรงเรียนบ้านป่าลาน 13 19 16
40 054 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 6 8 7
41 052 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 15 12
42 053 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 7 14 12
43 059 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 11 4
44 060 โรงเรียนบ้านผึ้ง 14 25 21
45 061 โรงเรียนบ้านพระนอน 14 23 20
46 085 โรงเรียนบ้านริมใต้ 16 33 25
47 084 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 17 44 23
48 086 โรงเรียนบ้านศรีงาม 10 19 17
49 087 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 22 15
50 089 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 13 26 16
51 090 โรงเรียนบ้านสันกลาง 9 22 16
52 091 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 15 37 23
53 092 โรงเรียนบ้านสันปง 7 20 12
54 093 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 15 30 23
55 094 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 10 6
56 096 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 2 1
57 097 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 4 10 6
58 098 โรงเรียนบ้านหนองปิด 8 20 12
59 099 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 7 27 11
60 100 โรงเรียนบ้านหนองหาร 5 16 9
61 095 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 34 89 50
62 101 โรงเรียนบ้านหลวง 13 16 15
63 102 โรงเรียนบ้านหลักปัน 16 37 27
64 106 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 6 3
65 104 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 8 5
66 105 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 12 9
67 103 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 4 6 5
68 022 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 25 61 42
69 055 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 2 3 2
70 063 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 14 27 20
71 062 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 1 1
72 064 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 7 5
73 023 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 20 67 39
74 065 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 11 31 21
75 068 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 13 35 25
76 069 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 18 15
77 072 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 24 67 38
78 073 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 14 83 30
79 077 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 19 70 31
80 076 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 6 11 9
81 078 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 8 36 18
82 081 โรงเรียนบ้านแม่สา 6 13 12
83 079 โรงเรียนบ้านแม่เลา 6 14 10
84 083 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 12 15 15
85 070 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 5 3
86 074 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 5 10 9
87 075 โรงเรียนบ้านแม่แมม 0 0 0
88 080 โรงเรียนบ้านแม่แว 9 20 15
89 082 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 5 14 9
90 067 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 15 25 19
91 071 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 13 19 16
92 066 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 13 20 18
93 058 โรงเรียนบ้านโปง 5 13 9
94 056 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 10 7
95 057 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 8 10 8
96 107 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 7 6
97 108 โรงเรียนประดู่วิทยา 7 13 11
98 109 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 5 12 7
99 110 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 0 0 0
100 111 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 22 54 33
101 113 โรงเรียนพร้าวบูรพา 8 17 14
102 115 โรงเรียนภูดินวิทยา 1 9 3
103 116 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 0 0 0
104 119 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 26 49 34
105 120 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 11 22 16
106 121 โรงเรียนวัดทรายมูล 1 6 3
107 123 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 2 4 2
108 122 โรงเรียนวัดท่าข้าม 11 20 13
109 124 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 16 5
110 125 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 6 13 11
111 126 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 8 16 11
112 128 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 10 37 19
113 127 โรงเรียนวัดปางเติม 5 10 8
114 133 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 21 50 36
115 134 โรงเรียนวัดสันคะยอม 8 18 12
116 135 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 2 2 2
117 136 โรงเรียนวัดหนองออน 0 0 0
118 137 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 3 5 3
119 138 โรงเรียนวัดอมลอง 0 0 0
120 130 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 15 12
121 132 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 2 2
122 131 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 49 128 63
123 129 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 7 21 11
124 139 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 5 12 9
125 140 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 20 59 22
126 142 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 13 41 21
127 143 โรงเรียนสันทรายหลวง 43 106 55
128 144 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 11 7
129 145 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0
130 146 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 25 118 49
131 147 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 10 24 12
132 148 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 5 2
133 003 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 8 21 11
134 004 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 0 0
135 013 โรงเรียนต้นกล้า 1 1 1
136 015 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 7 6
137 164 โรงเรียนนานาชาติเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
138 040 โรงเรียนบ้านปลาดาว 6 19 12
139 112 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 10 10
140 114 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี 0 0 0
141 141 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 10 25 18
142 149 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
143 150 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 1 3 2
144 156 โรงเรียนอนุบาลต.วรศิลป์ 0 0 0
145 152 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 3 7 4
146 153 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
147 154 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
148 155 โรงเรียนอนุบาลวรรณภา 0 0 0
149 157 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
150 158 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 1 3 2
151 159 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
152 160 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
153 151 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
154 012 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 8 25 14
155 161 โรงเรียนเทียนเล่มน้อย 0 0 0
156 117 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 2 14 4
157 167 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 2
158 166 โรงเรียนบ้านศาลา 17 39 25
159 165 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 6 4
รวม 1251 3060 1918
4978

Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]