หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 49 34 73.91% 8 17.39% 2 4.35% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนสันทรายหลวง 43 25 59.52% 13 30.95% 1 2.38% 3 7.14% 42
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 34 23 67.65% 9 26.47% 1 2.94% 1 2.94% 34
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 25 19 79.17% 4 16.67% 1 4.17% 0 0% 24
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 32 17 53.13% 8 25% 5 15.63% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 25 16 64% 8 32% 0 0% 1 4% 25
7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 22 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 26 13 50% 7 26.92% 3 11.54% 3 11.54% 26
9 โรงเรียนบ้านศาลา 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 24 12 50% 9 37.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 20 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 20 12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านริมใต้ 16 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
15 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 22 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
17 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
18 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 21 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 17 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านหลวง 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 20 9 47.37% 4 21.05% 5 26.32% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านผึ้ง 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 14 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านป่าลาน 13 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 13 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
32 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านบวกเปา 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านต้นรุง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
38 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 13 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 15 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านพระนอน 14 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
47 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนวัดสันคะยอม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนวัดท่าข้าม 11 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านช้างใน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหนองหาร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
59 โรงเรียนบ้านสันกลาง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านแม่สา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านแม่แว 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านแม่เลา 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนประดู่วิทยา 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
77 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านน้ำริน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านโปง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนวัดปางเติม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโป่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านศรีงาม 10 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
89 โรงเรียนบ้านหนองปิด 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนพร้าวบูรพา 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านปง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านกองแหะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านปลาดาว 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านสันปง 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนต้นกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนภูดินวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
126 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
127 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
131 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]