หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องschool online 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องschool online 28 ก.ย. 2558 13.00 เป็นตันไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสังคม 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นตันไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้องประชุมเล็ก ใกล้สนามเปตอง 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นตันไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้องประชุมเล็ก ใกล้สนามเปตอง 29 ก.ย. 2558 09.00 เป็นตันไป
-


Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]