หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย นายชลอ คชาประดิษฐ์   0816721070
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นายสมบูรณ์ ใจงาม   0819522015
3 โรงเรียนสันทรายหลวง นายชลอ คชาประดิษฐ์   0816721070

Contact us กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา 053-860834 ต่อ 307
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]