แจ้งตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์เกียรติบัตร

ขอให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จ.พิษณุโลก ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้แจ้งให้ทาง อีเมล nattapong_com@hotmail.com ก่อนวันที่ 10 พ.ย. 2558 และคอยติดตามความเคลื่อนไหว ที่เว็บไซต์ ระดับภาค < คลิก

ส่วนเกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ย. เป็นต้นไป

ตารางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ดาวน์โหลด

ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สังกัด สพป.

สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ดาวน์โหลด

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:59 น.