หัวข้อ/รายชื่อผู้ประสานงาน/แผนผังจัดการแข่งขัน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 (ระดับบฐมวัย,ประถม) 
วันที่ 12-13 กันยายน 2557 

หัวข้อการแข่งขัน >> Download

รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม >> Download

ตรวจสอบข้อมูลสถานที่แข่งขัน วันเวลาในการแข่งขัน  
สรุปรายการแข่งขันทั้งหมด   แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 22:37 น.