ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นร. (ระดับปฐมวัย,ประถม)

!!! วันเวลา/สถานที่แข่งขัน สาระวิทยาศาสตร์ แข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 58 !!!
ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงยิมข้างสนามฟุตบอล

บัดนี้ ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / กรรมการ  ได้แล้ว
ในส่วนของบัตรประจำตัวนักเรียนให้แต่ละโรงเรียนทำการ Upload รูปภาพนักเรียน
เพื่อให้ทางคณะกรรมการตัดสินตรวจสอบ

 วันที่ 13 ก.ย. 58แข่งขันระดับปฐมวัย ประถมศึกษาทุกรายการ ณ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ยกเว้น ร.ร.วัดข่วงสิงห์ (การผูกเงี่อน เดินทรงตัว โยนบอล ป.1-3) ร.ร.บ้านหนองโค้ง (การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6)

แก้ไขรายการแข่งขันโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 10-9-58 เวลา14.52 น.

วันอังคาร ที่ 08 กันยายน 2558 เวลา 08:59 น.