สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 11 7 6 24 22 6 4 1 32
2 บ้านสันกำแพง 9 3 3 15 13 4 0 1 17
3 บ้านร้องขี้เหล็ก 8 2 2 12 13 2 0 0 15
4 วัดช่างเคี่ยน 7 2 0 9 12 3 1 0 16
5 อนุบาลเชียงใหม่ 6 3 1 10 11 1 0 0 12
6 วัดห้วยแก้ว 5 0 2 7 6 6 1 2 13
7 แม่โป่งประชาสามัคคี 5 0 0 5 6 4 5 1 15
8 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 4 5 3 12 15 7 5 1 27
9 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 4 4 4 12 12 4 0 2 16
10 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 4 4 0 8 8 0 1 0 9
11 บ้านดอนปิน 3 8 0 11 11 7 1 1 19
12 วัดดอนจั่น 3 3 2 8 10 7 1 1 18
13 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 3 2 3 8 7 7 1 0 15
14 บ้านแม่ปูคา 3 2 2 7 7 6 3 1 16
15 บ้านป่าเสร้า 3 0 3 6 9 2 3 0 14
16 วัดสันกลางเหนือ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 2 2 1 5 6 4 1 0 11
18 สังวาลย์วิทยา 2 0 2 4 4 1 1 0 6
19 บ้านตลาดขี้เหล็ก 2 0 2 4 3 3 0 0 6
20 บ้านม่วงโตน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านหนองโค้ง 1 6 1 8 10 8 2 1 20
22 แม่คือวิทยา 1 3 1 5 4 8 1 1 13
23 บ้านโป่งน้อย 1 2 3 6 8 3 2 0 13
24 วัดห้วยทราย 1 2 3 6 5 2 3 1 10
25 วัดวังสิงห์คำ 1 2 1 4 6 0 1 0 7
26 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1 2 1 4 4 1 0 0 5
27 วัดสวนดอก 1 2 0 3 2 1 0 1 3
28 บ้านป่าเหมือด 1 1 2 4 2 2 0 0 4
29 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 1 1 1 3 3 0 0 0 3
30 ท่าศาลา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
31 วัดบ้านน้อย 1 1 0 2 3 0 0 0 3
32 วัดข่วงสิงห์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 1 1 0 2 1 3 3 0 7
34 วัดหนองป่าครั่ง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
35 สวนเด็กสันกำแพง 1 0 2 3 2 1 0 0 3
36 วัดดอนชัย 1 0 1 2 1 1 2 0 4
37 วัดสันโค้ง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
38 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
39 พุทธิโศภน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 0 1 1 0 2 0 3
41 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดเมืองสาตร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
44 ทาเหนือวิทยา 0 2 0 2 7 8 3 2 18
45 บ้านแม่เหียะสามัคคี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
46 วัดร้องวัวแดง 0 2 0 2 0 3 1 0 4
47 บ้านแม่หวาน 0 1 2 3 3 4 1 0 8
48 เทพเสด็จวิทยา 0 1 1 2 4 4 5 0 13
49 บ้านป่าไม้แดง 0 1 1 2 2 5 0 0 7
50 บ้านแม่จ้อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านบวกค้าง 0 1 0 1 1 4 1 1 6
52 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
53 บ้านกอสะเลียม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านปงป่าเอื้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านปางแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดป่าข่อยใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดสันมะฮกฟ้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดแม่ผาแหน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านออนกลาง 0 0 4 4 0 5 0 1 5
60 ดาราวิทยาลัย 0 0 2 2 2 2 2 1 6
61 บ้านลวงเหนือ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
62 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 0 0 2 2 1 3 1 0 5
63 เชียงใหม่คริสเตียน 0 0 1 1 2 3 0 0 5
64 บ้านออนหลวย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
65 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
66 วัดเปาสามขา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
67 วัดล้านตอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
68 จิตราวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 บ้านป่าป้อง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70 วัดป่าตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71 วัดป่าแดด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
73 สันติศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 111 92 73 276 287 157 63 21 507