สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 22 6 4 1 32
2 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 15 7 5 1 27
3 บ้านสันกำแพง 13 4 0 1 17
4 บ้านร้องขี้เหล็ก 13 2 0 0 15
5 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 12 4 0 2 16
6 วัดช่างเคี่ยน 12 3 1 0 16
7 บ้านดอนปิน 11 7 1 1 19
8 อนุบาลเชียงใหม่ 11 1 0 0 12
9 บ้านหนองโค้ง 10 8 2 1 20
10 วัดดอนจั่น 10 7 1 1 18
11 บ้านป่าเสร้า 9 2 3 0 14
12 บ้านโป่งน้อย 8 3 2 0 13
13 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 8 0 1 0 9
14 ทาเหนือวิทยา 7 8 3 2 18
15 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 7 7 1 0 15
16 บ้านแม่ปูคา 7 6 3 1 16
17 วัดห้วยแก้ว 6 6 1 2 13
18 แม่โป่งประชาสามัคคี 6 4 5 1 15
19 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 6 4 1 0 11
20 วัดวังสิงห์คำ 6 0 1 0 7
21 วัดห้วยทราย 5 2 3 1 10
22 แม่คือวิทยา 4 8 1 1 13
23 เทพเสด็จวิทยา 4 4 5 0 13
24 สังวาลย์วิทยา 4 1 1 0 6
25 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 4 1 0 0 5
26 บ้านแม่หวาน 3 4 1 0 8
27 บ้านตลาดขี้เหล็ก 3 3 0 0 6
28 วัดสันกลางเหนือ 3 0 0 0 3
29 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 3 0 0 0 3
30 ท่าศาลา 3 0 0 0 3
31 วัดบ้านน้อย 3 0 0 0 3
32 บ้านป่าไม้แดง 2 5 0 0 7
33 เชียงใหม่คริสเตียน 2 3 0 0 5
34 ดาราวิทยาลัย 2 2 2 1 6
35 บ้านป่าเหมือด 2 2 0 0 4
36 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 1 1 0 4
37 วัดสวนดอก 2 1 0 1 3
38 วัดหนองป่าครั่ง 2 1 0 0 3
39 สวนเด็กสันกำแพง 2 1 0 0 3
40 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 1 0 0 3
41 วัดเปาสามขา 2 1 0 0 3
42 บ้านม่วงโตน 2 0 0 0 2
43 วัดข่วงสิงห์ 2 0 0 0 2
44 พุทธิโศภน 2 0 0 0 2
45 บ้านแม่เหียะสามัคคี 2 0 0 0 2
46 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
47 บ้านลวงเหนือ 2 0 0 0 2
48 บ้านบวกค้าง 1 4 1 1 6
49 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 1 3 3 0 7
50 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 3 1 0 5
51 บ้านออนหลวย 1 2 0 0 3
52 วัดล้านตอง 1 2 0 0 3
53 วัดดอนชัย 1 1 2 0 4
54 วัดสันโค้ง 1 1 0 0 2
55 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
56 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 2 0 3
57 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 0 1
58 วัดเมืองสาตร 1 0 0 0 1
59 บ้านกอสะเลียม 1 0 0 0 1
60 บ้านปงป่าเอื้อง 1 0 0 0 1
61 บ้านปางแดง 1 0 0 0 1
62 วัดป่าข่อยใต้ 1 0 0 0 1
63 วัดสันมะฮกฟ้า 1 0 0 0 1
64 วัดแม่ผาแหน 1 0 0 0 1
65 บ้านออนกลาง 0 5 0 1 5
66 วัดร้องวัวแดง 0 3 1 0 4
67 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 0 1 0 0 1
68 จิตราวิทยา 0 1 0 0 1
69 บ้านป่าป้อง 0 0 2 0 2
70 วัดป่าตาล 0 0 1 0 1
71 วัดป่าแดด 0 0 1 0 1
72 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
73 สันติศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 287 157 63 21 528