สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชลประทานผาแตก 22 6 4 1 32
2 วัดช่างเคี่ยน 21 5 1 0 27
3 บ้านสันกำแพง 19 8 0 1 27
4 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 19 4 0 2 23
5 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 15 7 5 1 27
6 บ้านร้องขี้เหล็ก 13 2 0 0 15
7 วัดดอนจั่น 12 7 1 1 20
8 บ้านดอนปิน 11 7 1 1 19
9 อนุบาลเชียงใหม่ 11 1 0 0 12
10 บ้านหนองโค้ง 10 8 2 1 20
11 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 10 3 0 0 13
12 ทาเหนือวิทยา 9 8 4 2 21
13 บ้านป่าเสร้า 9 2 3 0 14
14 แม่โป่งประชาสามัคคี 8 4 5 1 17
15 บ้านโป่งน้อย 8 3 2 0 13
16 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 8 0 1 0 9
17 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 7 7 1 0 15
18 บ้านแม่ปูคา 7 6 3 1 16
19 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 7 4 1 0 12
20 ท่าศาลา 7 0 1 0 8
21 วัดห้วยแก้ว 6 6 1 2 13
22 บ้านตลาดขี้เหล็ก 6 3 0 0 9
23 วัดป่าข่อยใต้ 6 3 0 0 9
24 วัดวังสิงห์คำ 6 1 2 0 9
25 วัดข่วงสิงห์ 6 0 0 0 6
26 เทพเสด็จวิทยา 5 5 7 0 17
27 บ้านแม่หวาน 5 4 1 0 10
28 วัดห้วยทราย 5 2 3 1 10
29 วัดขะจาว 5 0 0 0 5
30 แม่คือวิทยา 4 10 2 1 16
31 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 4 5 3 0 12
32 สังวาลย์วิทยา 4 1 1 0 6
33 บ้านป่าไม้แดง 3 7 0 0 10
34 วัดล้านตอง 3 2 1 0 6
35 วัดสวนดอก 3 1 0 1 4
36 วัดสันกลางเหนือ 3 0 0 0 3
37 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 3 0 0 0 3
38 วัดสันมะฮกฟ้า 3 0 0 0 3
39 วัดบ้านน้อย 3 0 0 0 3
40 ศิริมังคลาจารย์ 3 0 0 0 3
41 เชียงใหม่คริสเตียน 2 3 0 0 5
42 ดาราวิทยาลัย 2 2 2 1 6
43 บ้านป่าเหมือด 2 2 0 0 4
44 วัดเจ็ดยอด 2 2 0 0 4
45 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 1 1 0 4
46 วัดหนองป่าครั่ง 2 1 0 0 3
47 สวนเด็กสันกำแพง 2 1 0 0 3
48 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 2 1 0 0 3
49 วัดเปาสามขา 2 1 0 0 3
50 บ้านม่วงโตน 2 0 0 0 2
51 ศรีเนห์รู 2 0 0 0 2
52 พุทธิโศภน 2 0 0 0 2
53 บ้านแม่เหียะสามัคคี 2 0 0 0 2
54 บ้านแม่จ้อง 2 0 0 0 2
55 บ้านลวงเหนือ 2 0 0 0 2
56 บ้านบวกค้าง 1 4 1 1 6
57 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 1 3 1 0 5
58 บ้านออนหลวย 1 2 0 0 3
59 วัดดอนชัย 1 1 2 0 4
60 วัดสันโค้ง 1 1 0 0 2
61 เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 1 0 0 2
62 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 1 0 0 2
63 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 0 2 0 3
64 บ้านป่างิ้ว 1 0 0 0 1
65 วัดเมืองสาตร 1 0 0 0 1
66 วัดเสาหิน 1 0 0 0 1
67 บ้านกอสะเลียม 1 0 0 0 1
68 บ้านปงป่าเอื้อง 1 0 0 0 1
69 บ้านปางแดง 1 0 0 0 1
70 วัดแม่ผาแหน 1 0 0 0 1
71 บ้านออนกลาง 0 5 0 1 5
72 วัดร้องวัวแดง 0 3 1 0 4
73 วัดร้องอ้อ 0 3 1 0 4
74 บ้านบ่อหิน 0 2 1 0 3
75 วัดป่าแดด 0 1 1 0 2
76 จิตราวิทยา 0 1 0 0 1
77 บ้านป่าป้อง 0 0 2 0 2
78 วัดป่าตัน 0 0 1 0 1
79 วัดป่าตาล 0 0 1 0 1
80 บริรักศึกษาเชียงใหม่ 0 0 0 1 0
81 สันติศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 364 184 73 21 642