หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก 34 22 66.67% 6 18.18% 4 12.12% 1 3.03% 33
2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 27 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
3 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 28 19 67.86% 8 28.57% 0 0% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 25 19 76% 4 16% 0 0% 2 8% 25
5 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 28 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
7 โรงเรียนวัดดอนจั่น 22 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านดอนปิน 20 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
10 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 21 10 47.62% 8 38.1% 2 9.52% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 23 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
14 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
16 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 15 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 17 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนท่าศาลา 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
21 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
23 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
24 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
25 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 18 5 29.41% 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดห้วยทราย 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนวัดขะจาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนแม่คือวิทยา 17 4 23.53% 10 58.82% 2 11.76% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
32 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 10 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดล้านตอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
35 โรงเรียนวัดสวนดอก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
36 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
37 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
39 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
40 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
41 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
46 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
48 โรงเรียนวัดเปาสามขา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
54 โรงเรียนพุทธิโศภน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนศรีเนห์รู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านออนหลวย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดดอนชัย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
60 โรงเรียนวัดสันโค้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านปางแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านออนกลาง 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดป่าแดด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนจิตราวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดป่าตัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
80 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
81 โรงเรียนสันติศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 083-1547465 email : nattapong_com@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]