เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ก.ย. 2558
12 ก.ย. 2558
13 ก.ย. 2558
16 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์เกียรติบัตร

ขอให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จ.พิษณุโลก ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ให้แจ้งให้ทาง อีเมล nattapong_com@hotmail.com ก่อนวันที่ 10 พ.ย. 2558 และคอยติดตามความเคลื่อนไหว ที่เว็บไซต์ ระดับภาค < คลิก

ส่วนเกียรติบัตรสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ก.ย. เป็นต้นไป

ตารางกิจกรรม  สถานที่  วันเวลาจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ดาวน์โหลด

ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สังกัด สพป.

สถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ดาวน์โหลด

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08:59 น.

ปฏิทินการแข่งขัน (เรียนร่วม)

กำหนดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)  ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

กิจกรรม

วันที่

ส่งรายการแข่งขันทุกรายการ พร้อมเอกสาร/

หลักฐานยืนยันความพิการ ตามหลักเกณฑ์การประกวด

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานยืนยัน

ความพิการ ตามหลักเกณฑ์การประกวด

วันที่ 3 – 5 กันยายน 2558

แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารให้โรงเรียนแก้ไข

/ส่งเอกสารเพิ่มเติม

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2558

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม

วันที่ 9 กันยายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

วันที่ 9 – 11 กันยายน 2558

แข่งขันตามกิจกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2558

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานยืนยันความพิการ

  1. นางปัญญดา  คำจินะ    รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
  2. นายศิริพงษ์   นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  3. นางสุลีกาญ   ธิแจ้       ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
  4. นางลำดวน    ศรีพรหมมาศ   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
  5. นางศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร  พนักงานราชการ โรงเรียนวัดช่างเคียน 
  6.  
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 13:20 น.
หัวข้อ/รายชื่อผู้ประสานงาน/แผนผังจัดการแข่งขัน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 (ระดับบฐมวัย,ประถม) 
วันที่ 12-13 กันยายน 2557 

หัวข้อการแข่งขัน >> Download

รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม >> Download

ตรวจสอบข้อมูลสถานที่แข่งขัน วันเวลาในการแข่งขัน  
สรุปรายการแข่งขันทั้งหมด   แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 22:37 น.
ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นร. (ระดับปฐมวัย,ประถม)

!!! วันเวลา/สถานที่แข่งขัน สาระวิทยาศาสตร์ แข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 58 !!!
ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงยิมข้างสนามฟุตบอล

บัดนี้ ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน / กรรมการ  ได้แล้ว
ในส่วนของบัตรประจำตัวนักเรียนให้แต่ละโรงเรียนทำการ Upload รูปภาพนักเรียน
เพื่อให้ทางคณะกรรมการตัดสินตรวจสอบ

 วันที่ 13 ก.ย. 58แข่งขันระดับปฐมวัย ประถมศึกษาทุกรายการ ณ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ยกเว้น ร.ร.วัดข่วงสิงห์ (การผูกเงี่อน เดินทรงตัว โยนบอล ป.1-3) ร.ร.บ้านหนองโค้ง (การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6)

แก้ไขรายการแข่งขันโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 10-9-58 เวลา14.52 น.

วันอังคาร ที่ 08 กันยายน 2558 เวลา 08:59 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 116
จำนวนทีม 652
จำนวนนักเรียน 1,497
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 894
จำนวนกรรมการ 584
ครู+นักเรียน 2,391
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,975
ประกาศผลแล้ว 139/139 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 171
สัปดาห์ที่แล้ว 345
เดือนนี้ 845
เดือนที่แล้ว 1,440
ปีนี้ 6,942
ทั้งหมด 106,060