หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 44 96 70
2 002 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 37 75 47
3 003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 44 91 66
4 004 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 18 38 25
5 005 โรงเรียนสหคริสเตียน 29 57 34
รวม 172 357 242
599

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวสันต์ บุญประกอบ : 0871861903 : wboys0276@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]