การแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

ะบบจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 10:58 น.