หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 32 61 46
2 002 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 53 123 86
3 003 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 50 102 73
4 004 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 27 45 35
5 005 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 49 116 73
6 006 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 30 54 42
7 007 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 20 59 32
8 008 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 44 85 67
9 009 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 70 152 100
10 011 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 23 46 36
11 012 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 40 85 58
12 013 โรงเรียนลานสักวิทยา 40 97 62
13 014 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 28 85 34
14 015 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 13 25 15
15 016 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 54 116 86
16 017 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 28 47 39
17 018 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 18 54 26
18 019 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 62 157 101
19 020 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 19 34 27
20 021 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 34 76 51
21 023 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 67 144 101
22 010 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 6 6 6
23 022 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 57 100 77
รวม 864 1869 1273
3142

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]