หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 67 60 89.55% 6 8.96% 1 1.49% 0 0% 67
2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 70 57 90.48% 6 9.52% 0 0% 0 0% 63
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 62 52 83.87% 7 11.29% 3 4.84% 0 0% 62
4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 57 46 86.79% 6 11.32% 1 1.89% 0 0% 53
5 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 54 46 88.46% 5 9.62% 1 1.92% 0 0% 52
6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 49 40 85.11% 7 14.89% 0 0% 0 0% 47
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 53 39 84.78% 5 10.87% 2 4.35% 0 0% 46
8 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 50 34 82.93% 5 12.2% 2 4.88% 0 0% 41
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 44 31 79.49% 7 17.95% 1 2.56% 0 0% 39
10 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 40 30 81.08% 5 13.51% 2 5.41% 0 0% 37
11 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 30 25 86.21% 3 10.34% 1 3.45% 0 0% 29
12 โรงเรียนลานสักวิทยา 40 24 66.67% 8 22.22% 4 11.11% 0 0% 36
13 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 34 20 74.07% 3 11.11% 4 14.81% 0 0% 27
14 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 28 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
16 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 28 13 52% 11 44% 1 4% 0 0% 25
17 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 27 13 65% 5 25% 2 10% 0 0% 20
18 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 19 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 32 9 45% 10 50% 1 5% 0 0% 20
20 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 18 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
21 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 13 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 23 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
23 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]