แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ดาวโหลด ที่นี่
  • ให้ประธานการแข่งขันแต่ละรายการเตรียมเกณฑ์การแข่งขัน ข้อสอบและโจทย์การแข่งขันมาในวันแข่งขัน และสามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องและห้องแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่ 2 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  • โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์ หูฟัง ไมโครโฟน มาเอง
  • ห้ามนำ Flash Drive เข้าห้องคอมพิวเตอร์ ถ้าแผ่นโปรแกรมมีปัญหารบกวนนำ Flash Drive ให้กรรมการตรวจสอบก่อน
    และถ้านำเข้ามาโดยพลการจะโดนตัดคะแนนจากคณะกรรมการทันที
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08:49 น.