เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

หนังสือเชิญประชุม    

คำสั่งสหวิทยาเขตที่ 2/2558  คณะกรรมการจัดงาน   

คำสั่งสหวิทยาเขตที่ 3/2558 คณะกรรมการตัดสิน

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09:03 น.