คำสั่ง สพม.38 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คำสั่ง สพม.38 ที่ 356/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2. คำสั่ง สพม.38 ที่ 357/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน

 
(หากมีข้อแก้ไขให้ติดต่อในจุดกองกลางในวันแข่งขัน)
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 17:25 น.