แจ้งจากเจ้าภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอเปลี่ยนห้องที่ใช้ในการแข่งขัน จากเดิมใช้ตึกภาษาไทย เปลี่ยนมาใช้ตึกสังคมฯนะคะ ระดับ ม.1-ม.3 ใช้ห้อง 204-205 ในระดับ ม.4-ม.6 ใช้ห้อง201-202 (อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออก)
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 11:22 น.