แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น
1. ใช้โฟม หรือโอเอซีสได้
2. ห่อฐานแต่ละชั้นมาได้
3. ตกแต่งฐานข้างล่างของพานมาได้ 
4. ร้อยดอกไม้ อุบะ เฟื้อง ตกแต่งส่วนที่ใต้พานมาได้
5. อุบะข้างล่างใช้หมวกครอบที่เป็นพลาสติกได้
หมายเหตุ   ส่วนที่ประกอบบายศรีทั้งหมดใช้ของสด ดอกไม้จริง เหมือนเดิม
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:32 น.