หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 16 13
2 006 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 30 72 49
3 007 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20 68 31
4 008 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 20 38 27
5 009 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 48 175 84
6 002 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 38 85 56
7 003 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 36 69 40
8 010 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 45 116 66
9 017 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 71 204 119
10 021 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 27 53 44
11 012 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 33 51 38
12 013 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 50 115 66
13 014 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 36 56 44
14 015 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 68 167 95
15 004 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 6 13 7
16 011 โรงเรียนภัทรวิทยา 24 82 38
17 016 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 15 32 19
18 019 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 5 6 5
19 020 โรงเรียนอิสลามศึกษา 11 23 16
20 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 47 88 70
21 018 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 11 15 13
รวม 653 1544 940
2484

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน nescoffee12@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]