หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 71 57 89.06% 5 7.81% 2 3.13% 0 0% 64
2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 68 41 82% 4 8% 4 8% 1 2% 50
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 48 38 79.17% 5 10.42% 3 6.25% 2 4.17% 48
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 45 34 77.27% 8 18.18% 0 0% 2 4.55% 44
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 47 31 70.45% 7 15.91% 2 4.55% 4 9.09% 44
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 36 26 74.29% 5 14.29% 2 5.71% 2 5.71% 35
7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 30 26 86.67% 2 6.67% 0 0% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 38 25 75.76% 5 15.15% 1 3.03% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 50 24 66.67% 8 22.22% 3 8.33% 1 2.78% 36
10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 36 23 71.88% 4 12.5% 4 12.5% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 33 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 25
12 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนภัทรวิทยา 24 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 27 13 65% 4 20% 0 0% 3 15% 20
15 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 20 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนอิสลามศึกษา 11 8 72.73% 0 0% 2 18.18% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
19 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
20 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 11 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
21 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน nescoffee12@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]