หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตาก กลุ่ม 2
ณ จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคม ห้อง 204-205 3 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคม ห้อง 201-202 3 ต.ค. 2558 09.00 - 15.00 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละโรงเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน nescoffee12@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]