เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2558
4 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  20  ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

พิมพ์เกียรติบัตรโดยไม่ได้เข้ารหัสโรงเรียน Cilck

<<สำหรับกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ตามโรงเรียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2558>>

 
   
 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-10 กันยายน 2558
ประชุมแต่งตั้งกรรมการ (เฉพาะโรงเรียนเจ้าภาพ) => 16 กันยายน 2558
โรงเรียนเจ้าภาพบันทึกตารางการแข่งขันและคณะกรรมการ => 16-20 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขก่อนการแข่งขัน => 20-22 กันยายน 2558
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการตัดสิน => 27 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการ/ครูผู้ควบคุม/นักเรียน => 28 กันยายน 2558 - 1 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 3 - 4 ตุลาคม 2558
     แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว ดาวโหลดได้ ที่นี่
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 15 ตุลาคม 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน ติดต่อประสานงานผ่านทางกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม'65 สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่ม 2 ใน http://www.facebook.com 
 

 
 

 
คำสั่ง สพม.38 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คำสั่ง สพม.38 ที่ 356/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2. คำสั่ง สพม.38 ที่ 357/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน

 
(หากมีข้อแก้ไขให้ติดต่อในจุดกองกลางในวันแข่งขัน)
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 17:25 น.
แผนผังสถานที่การแข่งขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โรงเรียนราษฎร์วิทยา  
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 15:36 น.
แจ้งจากเจ้าภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอเปลี่ยนห้องที่ใช้ในการแข่งขัน จากเดิมใช้ตึกภาษาไทย เปลี่ยนมาใช้ตึกสังคมฯนะคะ ระดับ ม.1-ม.3 ใช้ห้อง 204-205 ในระดับ ม.4-ม.6 ใช้ห้อง201-202 (อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออก)
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 11:22 น.
แจ้งจากคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม
ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรม คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 14:22 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขัน
 • กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ -> AEC มีดีกว่าที่คิด
 • แม่พิมพ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นต้องมาทำในเวลาแข่งขัน ส่วนแม่พิมพ์ธรรมชาตินำมาใช้ได้เลย
 • กิจกรรมวาดภาพระบายสี -> มีศีล มีสุข ปรองดองสมานฉันท์
 • กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี -> ประเพณีไทยใดๆ ก็ได้ แต่รูปภาพต้องเป็นแบบไทย
 • กิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ -> ภาพสัตว์ในหิมพานต์ และมีฉากหลังเป็นเรื่องราว
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพปะติด -> เศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมวาดภาพลายเส้น -> เอกลักษณ์ไทย
 • กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว -> การละเล่นเด็กไทย 
 • การขึ้นโครงร่างต้องมาทำในเวลาแข่งขันเท่านั้น
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:40 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ
การแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น
1. ใช้โฟม หรือโอเอซีสได้
2. ห่อฐานแต่ละชั้นมาได้
3. ตกแต่งฐานข้างล่างของพานมาได้ 
4. ร้อยดอกไม้ อุบะ เฟื้อง ตกแต่งส่วนที่ใต้พานมาได้
5. อุบะข้างล่างใช้หมวกครอบที่เป็นพลาสติกได้
หมายเหตุ   ส่วนที่ประกอบบายศรีทั้งหมดใช้ของสด ดอกไม้จริง เหมือนเดิม
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 14:32 น.
แจ้งจากเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ดาวโหลด ที่นี่
 • ให้ประธานการแข่งขันแต่ละรายการเตรียมเกณฑ์การแข่งขัน ข้อสอบและโจทย์การแข่งขันมาในวันแข่งขัน และสามารถตรวจเช็คสภาพเครื่องและห้องแข่งขันได้ในวันศุกร์ที่ 2 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เตรียมอุปกรณ์ หูฟัง ไมโครโฟน มาเอง
 • ห้ามนำ Flash Drive เข้าห้องคอมพิวเตอร์ ถ้าแผ่นโปรแกรมมีปัญหารบกวนนำ Flash Drive ให้กรรมการตรวจสอบก่อน
  และถ้านำเข้ามาโดยพลการจะโดนตัดคะแนนจากคณะกรรมการทันที
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08:49 น.
เชิญประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

หนังสือเชิญประชุม    

คำสั่งสหวิทยาเขตที่ 2/2558  คณะกรรมการจัดงาน   

คำสั่งสหวิทยาเขตที่ 3/2558 คณะกรรมการตัดสิน

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09:03 น.
กิจกรรมล่าสุด

yes เปิดระบบการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน 1 - 10 กันยายน 2558

yes ส่งรายชื่อกรรมการแต่ละโรงเรียน ตามแบบฟอร์ม  ในกลุ่มเฟสบุค ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558  ขยายเวลาถึง 14 กันยายน 2558

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 08:50 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 653
จำนวนนักเรียน 1,544
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 940
จำนวนกรรมการ 367
ครู+นักเรียน 2,484
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,851
ประกาศผลแล้ว 104/104 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 31
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 306
สัปดาห์ที่แล้ว 517
เดือนนี้ 1,371
เดือนที่แล้ว 2,589
ปีนี้ 14,001
ทั้งหมด 89,588