แจ้งเตือน! การแก้ไขและเปลี่ยนตัวผ่านระบบโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ จะหมดเขตวันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2558

แจ้งเตือน!  การแก้ไขและเปลี่ยนตัวผ่านระบบโรงเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จะหมดเขตวันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2558 นี้ เวลา 23.59 น.  (ไม่ต้องบันทึกข้อความ) สำหรับการ upload เพิ่มรูปภาพบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจะหมดเขตก่อนแข่งขันคือ 22 ก.ย. 2558        ดูประกาศผลการลงทะเบียนแยกตามหมวดหมู่หรือกลุ่มสาระฯ ที่นี่  http://north65.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show   

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 21:05 น.