ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันทั้งนักเรียนและครู พร้อมทั้งคณะกรรมการตัดสินฯ

ด่วน!  ขอให้ผู้ดูแลระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันทั้งนักเรียนและครู พร้อมทั้งคณะกรรมการตัดสินในแต่ละโรงเรียน ที่เมนูมุมบนซ้ายมือของเว็บไซต์แห่งนี้  (   http://north65.sillapa.net/sm-tak1/   )

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 02:21 น.